Rising Star

Rising Star ✨

Alle har en Rising Star og en geni-sone i seg slik det forklares i kapittel 48 i HelseBibelen – Tenk med hjertet. Dette er vår sanne essens som vi ønsker å blomstre ut. 

I 2023 starter et pilotprosjekt av Rising Star der HjertePeggy AS, Paal Pang og et filmteam vil dokumentere transformerende helseresultater Vi leter derfor etter mennesker med “uhelbredelige sykdommer” eller helsetilstander som er oppgitt av vestlig medisinforståelse. Har du en “varig” helselidelse, er uføretrygdet og oppgitt av helseNorge er du velkommen til å søke deltagelse i Rising Star 2023-pilot. Ingen sykdommer er for små eller for store. Alles liv er betydningsfulle og viktige.

«La oss ikke glemme at menneskelig kunnskap og ferdigheter alene ikke kan føre menneskeheten til et lykkelig og verdig liv.»

Albert Einstein.

Når vi lever med smerter og sykdom er det vanskelig å være der for andre og annet. Da har vi som regel mer enn nok med oss selv og den energistagnasjonen vi bærer på. For å hjelpe flest mulig å stråle ut sitt kreative uttrykk, ønsker Ann-Peggy Hjerte å bidra med sin spesialitet som handler om hjertehelse og transformasjon. I flere år var hun selv i ubalanse og bar på en smertekropp som var lammende og vond. Hun har selv gått smerteveien og lært gjennom «helvete på jord» som skapes ubevisst fra et krenkende jantelovsamfunn.

Ann-Peggy Hjerte opplever at dagens barn og unge er mer sensitiv enn eldre generasjoner. Flere av oss har hørt om snøfnuggenerasjonen som henviser til sensitivitet og «overdreven» emosjonsopphoping. Snøfnuggenerasjon har hatt en negativ klang i sin fremføring, men uavhengig av dette «stemplet» kan vi se at flere unge er sensitive. Det å være sensitiv gir også større tilbøyelighet for mentale sykdommer og kroniske lidelser. Sensitivitet viser at mennesker er sterkt forbundet med omgivelsene og det kollektive feltet vi er en del av.
Se kapittel 15 i Den lille HelseBibelen – Tenk med hjertet, for utdypende informasjon.

Ann-Peggy Hjerte har hjulpet høysensitive barn og deres foreldre som ikke fullt ut forstår hva det vil si å være empat og «snøfnugg». Høysensitivitet er både en forbannelse og en stor gave. Det gir oss større tilbøyelighet til å utvikle sykdom, samtidig som det gir oss større tilbøyelighet til å transformere til vår helhetlige essens med klarviten, visdom og stor kraft. Ann-Peggy har transformert forbannelsen hun selv opplevde i ungdomstiden, der hun nå ærer gaven ved å være høysensitiv. Fordi hun har gått veien selv og hjulpet flere andre med dette, ønsker hun å dele sin innsikt og visdom.

Rising Star-teamet holder nå på å dokumentere pilotprosjektet “Rising Star 2023-pilot” der DU kan transformere din sykdom og uhelse til å bli en STJERNE-egenskap.

«Det er bare to måter å leve livet på. Det ene er som om ingenting er et mirakel. Den andre er som om alt er et mirakel.»

Albert Einstein.

Dersom du lever med en smertekropp, kroniske smerter eller mentale sykdommer kvalifiserer du til å delta i prosjektet «Rising Star 2023-pilot». Da har du prøvd ut mange ulike tilnærminger og metoder for å leve et smertefritt liv med balanse i din kropp. Du føler du har prøvd ut alt som er å prøve, og likevel har du ikke fått de resultatene du håper på og ønsker