Rising Star

Rising Star ✨

Alle har en rising star og en geni-sone i seg slik det forklares i kapittel 48 i Helsebibelen. Fra en høyere dimensjon av eksistens, så har alle mennesker unikheter og talenter som de ønsker å blomstre ut ifra. Vi er ingen som er 100% identisk og lik i vår eksistens og service på jorden. Alle har unike kvaliteter som springer ut fra vår storartede sjel.

«La oss ikke glemme at menneskelig kunnskap og ferdigheter alene ikke kan føre menneskeheten til et lykkelig og verdig liv.»

Albert Einstein.

Når vi lever med smerter og sykdom er det vanskelig å være der for andre og annet. Da har vi som regel mer enn nok med oss selv og den energistagnasjonen vi bærer på. For å hjelpe flest mulig å stråle ut de kreative uttrykk vi har i oss, ønsker jeg å bidra med min spesialitet som handler om hjertehelse og healing. I flere år var jeg selv i ubalanse og bar på en smertekropp som var lammende og vond. Jeg har selv gått smerteveien og lært gjennom «helvete på jord» som skapes ubevisst fra et krenkende jantelovsamfunn.

Jeg opplever at dagens barn og unge er mer sensitiv enn eldre generasjoner. Flere av oss har hørt om snøfnuggenerasjonen som henviser til sensitivitet og «overdreven» emosjonsopphoping. Snøfnuggenerasjon har hatt en negativ klag i sin fremføring, men uavhengig av dette «stemplet» kan vi se at flere unge er sensitive. Det å være sensitiv gir også større tilbøyelighet for mentale sykdommer og kroniske lidelser. Sensitivitet, som er omtalt på siden Høysensitivitet – Empat, et karaktertrekk som viser at mennesker er sterkt forbundet med omgivelsene og det kollektive feltet vi er en del av. Se også kapittel 15 i Den lille HelseBibelen.

Jeg har hjulpet høysensitive barn og deres foreldre som ikke fult ut forstår hva det vil si å være empat og «snøfnugg». Som jeg pleier å si er høysensitivitet både en forbannelse og en stor gave. Det gir oss større tilbøyelighet til å utvikle sykdom, samtidig som det gir oss større tilbøyelighet til å transformere til vår essens med klarviten, visdom og stor kraft. Jeg har transformert forbannelsen jeg selv opplevde i ungdomstiden, der jeg nå ærer gaven ved å være høysensitiv. Fordi jeg har gått veien selv og hjulpet flere andre med dette, ønsker jeg å nå bredere ut med min innsikt og visdom.

Sammen med mitt team holder vi nå på å dokumentere “Rising Star” der DU? kan transformere fra sykdom og uhelse til å bli en STJERNE.

«Det er bare to måter å leve livet på. Det ene er som om ingenting er et mirakel. Den andre er som om alt er et mirakel.»

Albert Einstein.

Om du har levd i en smertekropp med kroniske eller mentale sykdommer kvalifiserer du til å delta i prosjektet «Rising star». Da har du prøvd ut mange ulike tilnærminger og metoder for å leve et smertefritt liv med balanse i din kropp. Du føler du har prøvd ut alt som er å prøve, og likevel har du ikke fått de resultatene du håper på og ønsker