AVPROGRAMMERING; Energimedisin og transformasjonslæring

Ann-Peggy Hjerte · 1. mai 2021

Avprogrammering er et nettkurs for modige sjeler som ønsker å leve sannferdig, autentisk og ekte med sin indre kraft og visdom. Gjennom energimedisin og transformasjonslæring lærer vi å skape det livet vi ønsker for oss selv. Transformasjonslæring og energimedisin jobber med alle deler av menneskelig eksistens, og gir oss forebyggende helse gjennom aktivering av egen observatør og skaper av bevisst helse. Øvelsene og teknikkene jobber i dype energilag, som har satt seg i kroppen som energiblokkeringer.

Når vi bærer på «gamle» emosjonelle energi-mønstre påvirker dette opplevelsen av oss selv. Når vi lever med en «ubevisst» programmering vil vi «ubevisst» tiltrekke oss uheldige situasjoner. Med en stødig og trygg indre essens, blir vi ikke «satt ut» av ytre situasjoner og hendelser.

Alle mennesker er emosjonelt og energetisk programmert i tidlig barndom. Programmeringen vår gir oss ulike mønster og tanker som vi bygger opp som vår identitet. En sunn identitet er grunnbasen i et godt liv. Med transformasjonslæring kan vi bygge opp en ny identitet eller styrke identiteten vi allerede har. Vi lærer bevisst helse slik at vi har trygghet i enhver situasjon som møter oss.

Det er følelsene våre som hele tiden leder oss. Hvis følelsene våre er fiksert til emosjonell opphoping oppstår ubalanser og omgivelsessykdommer. Omgivelsessykdommer er for eksempel angst, depresjon, kreft, ME, fibromyalgi og ulike utmattelses sykdommer. Et resultat er ofte skam, skyld, bekymringer og frykt som er negative emosjoner som vibrere på en lav frekvens. Vi kan ende i en “selvoppholdende loop” der vi ubevisst fortsetter å tiltrekke situasjoner av skam, fordømmelse og smerter.

I kurset vil jeg vise deg teknikker og metoder slik at du kan GI SLIPP på emosjonelle programmeringen og omgivelsessykdommer. Når vi lever med indre frihet og oppfylthet kan vi gjøre ALT vi ønsker. Grunnfundamentet for et lykkelig og meningsfylt liv handler om balanse og synkronisering mellom hjernen og hjertet. Når vi har avprogrammert apehjernen og cellene våre, skaper vi sinnsro, trivsel og fred.

Når vi vet hvem vi er og kjenner vår essens har vi det sterkeste grunnfundamentet som er.
Resiliens beskriver vår evne til å håndtere stress, kriser og katastrofer, og er vår motstandsdyktighet overfor psykiske problemer. Resiliens handler om vår evne til å løse problemer og utfordringer, og å lære av erfaringene. Det handler om å kunne reise seg styrket og å tilpasse seg nye situasjoner. Mennesker som har god resiliens klarer å håndtere påkjenninger og kriser på en positiv måte. Resiliens begynner med spørsmålet «Hvem er jeg»? Når du vet hvem du er, vet du din verdi.

Bare i kraft av deg selv er du en spesiell gave som ønsker å uttrykke deg. Du innehar en indre visdom og supermenneskelige gaver som venter på å blomstre.

Avprogrammering passer for modige sjeler som ønsker å gjøre en forskjell i verden. I boken «Change or die» skriver forfatter Alan Deutschman at 90% av mennesker velger å dø fremfor å endre sine vante liv. Endringer er for de modigste av oss. Avprogrammeringskurset er for den 10%-delen av mennesker som ønsker endring i stedet for stagnasjon. De som ønsker å finne sine indre ressurser og supermenneskelige evner.

Kurset passer for modig sjeler som;

 • Ønsker å være hjemme i seg selv og leve autentisk
 • Ønsker en indre trygghet og klarhet i alle valg
 • Ønsker en meningsfull og givende eksistens.
 • Ønsker å styrke sitt naturlig immunforsvar og helse
 • Ønsker å skape meningsfulle og gode relasjoner
 • Ønsker å være i service og skape en bedre fremtid
 • Ønsker å være en bevisst skaper i eget liv
 • Ønsker å redusere drama og konflikter
 • Ønsker å redusere forstyrrende tanker og følelser
 • Ønsker å redusere stress, bekymringer og muskelspenninger
 • Ønsker å forstå hvordan man kan endre bevisstheten og tiltrekke seg sin lengsel.
 • Ønsker å leve ut sin supermenneskelige natur og gave
 • Ønsker å leve med lekenhet, ekte latter, ekte glede og frihet på egne premisser
 • Ønsker en plattform med støttende felleskap som genuint ønsker godt
 • Ønsker en helsebringende retning
 • Ønsker intim kontakt med sin sjelssans og indre kompass

Avprogrammering passer ikke for de som ønsker å holde på status quo, og de som er redd for endringer i sitt liv. Passer heller ikke for de som skylder på «alle andre» og ikke ønsker å ta ansvar i eget liv.

Transformasjons-læring

 • Med transformerende læringer forstår vi vår elektromagnetiske kropp og hvordan kroppen, tankene og emosjonene virker.
 • Med transformasjon lærer vi å tilknytte mennesker rundt oss og skaper sunne og gode relasjoner med alt.
 • Transformasjon viser til vår evne til å gå innover, og tilknytte vår egen teknologiske kjerne. I vårt samfunn snakker vi sjelden om transformasjon, der vi i stedet har blitt besatt av læring.
 • En hjerne som har ekspandert og transformert, kan aldri skrumpe inn til dens originale størrelse når vi har endret vår persepsjon.
 • Med transformasjonslæring blir vi mer empatisk, snill, medfølende, autentisk og selvstendig. Dette perspektivet vil vi aldri miste.
 • Mennesker som står i sin indre visdom og teknologi, kan hjelpe andre med transformasjon slik at de ikke trenger å gå gjennom lidelser, sykdom og smerter. Jeg har gjennomgått transformasjon, og kan derfor hjelpe andre med det samme.
 • Når vi transformerer vår emosjonelle programmering kan vi forebygger lidelser og sykdommer. I tillegg lærer vi å møte erfaringer og kriser konstruktivt.
 • Vi lærer å leve fra klarhet, indre viten og balanse der vi tar bedre beslutninger og har gode relasjoner.
 • Vi kommer nærmere vår sjels grunn for å være her, og vi er bedre rustet til å serve andre mennesker. Den viktigste læring og transformasjon handler om menneskesystemets natur som en del av jordklodens og universets større natur og skaperverk.

Energimedisin

Persepsjon og mindsettet er utgangspunktet for alt vi møter i livet. Det er et stort sprang fra mindsett av overlevelse til et mindsett av trivsel. Persepsjon er vår tolkning, ervervelse, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon. Når vi kombinerer alle våre holdninger så får vi en trossannhet. Hvis vi kombinerer trossannhet etter trossannhet former vi en persepsjon og en indre programmering. Persepsjonen er vår mentale konstruksjon som velger, organiserer og tolker det som kommer fra våre sanser.

En trossannhet er innarbeidet i hjernen. Tanker og emosjoner over tid vil gi en tilstand for kroppen, som blir vårt underbevisst sinn. All tro er underbevisste tilstander av å være. De fleste av oss er ikke klar over at vi har en tro om medisin, vitenskap, familien, Gud og annet. Persepsjon har alt å gjøre med valgene vi tar og det vi skaper i vårt liv. I energimedisin jobber vi med det ubevisste sinnet slik at vi blir motstandsdyktig til å møte enhver situasjon.

Måten vi gir slipp og healer våre emosjoner er ved å transformere dem for å sette dem til side. Emosjoner er utdaterte programmer fra pattedyrhjernen vår, som ble utviklet for millioner av år siden. Når vi gir slipp på emosjonene, blir de erstattet av følelser. Våre følelser er autentisk. Det er en vesentlig forskjell på emosjoner og følelser.  Energimedisin inkluderer emosjoner, følelser og menneskers elektromagnetiske signaler som påvirkes av hundrevis av faktorer.

 • Urtradisjonene vet at den levende kroppen til mennesker og den levende kropp til jorden er skapt på samme måte.
 • Alle har vi en akse, der menneskenes akse er ryggsøylen som kontrollerer likevekten av bevegelsene og funksjonen.
 • Vi har flere vibrasjonssentre og energihjul som gir gjenlyd fra de opprinnelige lydene til livet gjennom universet.
 • De ulike energihjulene har en unik frekvens som matcher ulike indre organer og kroppssystemet. Vi har energihjul som er forbundet til jorden og til himmelen. Vi trenger balanse i alle energihjulene.
 • Menneskers energifelt inneholder informasjon og programvaren i livet vårt.
 • Energifeltene og naturlige intelligens viser oss hvordan vi kan helbrede, om sykdommer som plager oss, og hva som kan forårsake vår død?

Om instruktør

Ikke registrert