Kilde-Design

Vårt Kilde-design er vår sanne blåkopi som også blir omtalt som Kosmisk blåkopi av Kilde-eksistens som er i direkte forbindelse med vårt høyere uttrykk og høyere lys.Kilde design blir også omtalt som dharma, som viser til riktig måte å leve på og rettferdighets vei. Kilde design og Dharma kan også beskrives som evig sannhet. En aktualisert sjel arbeider i henhold til sin Kilde-design.

Når vi får mer og mer innsikt i eget liv, vet vi at vi følger vår sanne vei. Virkelig utvikling og vekst kommer fra vårt kreative selv, som er vår sanne essens og kilde-design. Læringene vi møter er innkodinger, og hver av oss mottar denne innkodingen akkurat slik vi trenger i vårt individuelle liv. For meg var det gjennom vestlig/østlig medisin, kristendom, sjamanisme, sufisme, medisinsk intuisjon, energimedisin, esoterisk kunnskap, gnosis, mine klienter, familie, og alle mine omgivelser. Mange mennesker opplever åpenbaringer og innsikt, noe som bidrar til menneskehetens endring og evolusjon til fler sensoriske vesener. Åpenbaringer og selverkjennelse endrer vår eksistens, fordi vi får innsikt i det kosmiske spillet på jorden, at alt er kjærlighet, og at alle er knyttet til hverandre gjennom vår kilde-design. Vi forstår at vi er en del av noe større, og at alt vi gjør mot oss selv og andre påvirker helheten.

Universell prana er synonymt med kosmisk bevissthet, universell kildefelt og enhetsbevissthet som inneholder altet. Når vi forener egobevissthet, sjelsbevissthet og kosmisk bevissthet, er vi i flyt med livskraften, også kalt synkronitet av kilde-design (kapittel 42:29-33 i HelseBibelen). Dette blir omtalt som koherens og homeostase. Det betyr at hjertet og alle delene av hjernen er synkrone og i samskapelse. Det er mye ny vitenskap rundt koherens som viser oss at noe er sammenhengende i oss selv og helheten. Forfatter, forsker, lærer og lege Joe Dispenza sier at når vårt hjerte og hjerne begynner å bli samstemte og organiserte, produserer dette ringvirkninger. Å være i koherens er synonymt med å være en kilde samskaper som har fordelaktige ringvirkninger for hele menneskeheten. All energi er frekvens, og all frekvens bærer informasjon. Når bevisstheten er forent skape vi den fremtiden vi ønsker for oss selv og andre. I denne tilstanden analyserer vi mindre, vi stoler mere på, og vi prøver ikke å påvirke resultatet. Vi stoler på resultatet fordi vi føler oss tilknyttet en livskraft og åndelighet som er større enn oss selv.

Egenskaper av sjelen, intuisjonen, det ukjente, sårbarhet, ydmykhet, ærbødighet og tillit kjennetegner vår kilde-design. Det er sannheten om enhet, erindring, direkte kunnskap og lysets språk. Vårt kilde-design handler om å forene seg med spirit, åpne alle celler i kroppen, og sammenflette trådene som binder alt liv. Det er minnet om at det ikke er noe skille mellom det usynlige og det synlige, og mellom substans og form. Bevisstheten styrers der frekvensen av kropp, følelser, sinn og ånd er balansert. Det er en initiering til å være, hvor vi hedrer oss selv og vet hensikten med vårt valg som inkarnerte mennesker. Initieringen handler om å smelte sammen med naturen og alle verdener gjennom guidede ritualer for å huske livets sykluser og rytmer. Vi lærer å se uten våre fysiske øyne og å høre uten våre fysiske ører. Vi er vel vitende at det egentlig aldri er noe å frykte. Vi overgir oss til Kilde-ordre og enhetens sannhet, hvor vi når fellesskap med alle. Vi vet at sannheten om enhet er innkodet som en erindring i vår kilde-design som aktualiserer vår samskapende sjel.

 «Det er umulig å blande seg inn i andres guddommelige plan og høyere gode. JEG ER tilstedeværelsen er veiledningen og den direkte reisen.»

Suzanne Giesemann.

Sai Maa Lakshmi Devi Mishra vokste opp i samsvar med hennes Kilde-design. I hennes kultur synkroniserer de lærde og prester med jordens tidslinje der de veileder foreldrene om deres nyfødte barn. De lærde fortalte Sai Maa sine foreldre at hun trengte å gå gjennom en del frykt tidlig i livet, og foreldrene tok henne derfor med vilje gjennom flere iscenesatte barndomsfrykter, slik at hun kunne vokse i samsvar med hennes Kilde-design. Dette var en del av hennes innvielse. I mange valg og situasjoner i barndom og ungdomstid introduserte foreldrene fordelene og ulempene med alt hun møtte. Fordelen med å oppleve barndomsfrykt var at hun kunne komme nærmere den menneskelige naturen og forstå hvordan menneskesinnet og de menneskelige følelsene fungerer. Som voksen forholder hun seg til frykt og kan forstå denne energien selv om hun ikke lever med den. På grunn av dette føler hun seg nærmere det menneskelige systemet. Da hun studerte psykologi, og når hun studerte alt annet, var det lettere for henne å forholde seg og tilknytte seg alt hun lærte. I sitt voksne liv har hun blitt en åndelig guru, forretningskvinne, energihealer og forfatter. Hun er kjent blant sine tilhengere som kroppsliggjøring av det gudommelige feminine og har hevdet både allmakt og allvitenhet. I 2007 ble Sai Maa hedret med den prestisjetunge tittelen Jagadguru, som er den høyeste tittelen i den vediske tradisjonen i India. Hun er den første kvinnen som har mottatt denne tittelen på 2700 år av Vishnuswami-avstamningen. Denne æren representerer alle som anerkjenner dybden av Maas bidrag til gjenoppkomsten av det guddommelige feminine i vår verden. En av de sentrale premissene for hennes lære er at jorden, og dens åndelig utviklede menneskelige innbyggere, stiger opp til en ny dimensjon.

«Det vakreste vi kan oppleve er det mystiske. Det er kilden til all sann kunst og vitenskap. Han som er en fremmed for følelsen, som ikke lenger kan stoppe opp for å undre seg og stå innhyllet i ærefrykt, er så godt som død – øynene hans er lukket.»

Albert Einstein.

I HelseBibelen – Tenk med hjertet (2024) lærer du i ressursdelen å synkronisere med ditt kilde-design