The Health Bible

HelseBibelen - Tenk med hjertet

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen, både i Norge og på verdensbasis. Blant unge er det en stigende trend, og selvmord var i globalt perspektiv den tredje største årsak til død blant 15 til 19-åringer, før Covid-19 rammet oss. Foretar man dypdykk i statistisk materiale så er det svært mange mennesker i verden med tilværelser farget av smerter, lidelser, traumer og sykdommer. Kostnadene er enorme 💸💵💰, både personlig, for omverdenen og ressursmessig. Hva om man brukte penger på mental helse i stedet for mental sykdom? 🔄 

Helsebibelens intensjon er å presentere et utvidet perspektiv på helse og menneskelig eksistens. Gjennom bevissthet, emosjoner og kontakt med sjelen kan vi øke vår forståelse av oss selv og derigjennom andre. I kimen av å forstå oss selv og våre medmennesker ligger potensialet for å skape en bedre verden for mennesker å leve i 🌎. Helsebibelen er en ekspedisjon; først får vi høre om forfatterens egenerfarte reise i et liv preget av vonde opplevelser som kulminerte i at sønnen hennes valgte bort livet. Dernest får vi vite hvordan forfatteren klarer å reise seg igjen ved bruk av østlig medisin, vitenskapsfundamenterte terapiformer som ser mennesket holistisk. Vi blir presentert for ulike sider med vestlig medisin og helsesystemer som tidvis fremstår som dysfunksjonelle, og som sees i sammenheng med politiske føringer 🏛 🎓. Til slutt i boken fremlegges det en rekke helsefremmende øvelser vi kan bruke på veien mot dyp selvinnsikt og bedre helse.

A book you can't be indifferent to. A personal story becomes a red thread for development insight and awareness in a world where the walls fall and old patterns and dogmas are replaced with new understanding. Spirit, soul, and body become a vibrating entity. Hopelessness replaced with anticipation and a driving schedule that directs the traveler towards the destination while understanding that the journey is the goal. I am proud of the courage that the author here shows for yes, there will be many critical voices and understanders. We are in a paradigm shift and souls have come to earth to be drivers of this. We are a soul who creates a body as a tool for the soul and in the same way that science now recognizes that we are the energy being, we lift our eyes towards the magic of creation and acknowledge that we are not locked in a diagnosis of the perceptions of others of who we are. The author shows us who we are through our own experience, inner wisdom, and a burning heart for men. I believe in her. I look through her eyes. If there's a book you should read now, it's this one.

Lilli Bendriss

Alle mennesker er emosjonelt og vibrasjonelt programmert i mors mage og de første årene av vårt liv. Dette danner vårt software program som former vår fysiske eksistens. I tillegg til programmeringen fra våre omgivelser har vi en sjelsbevissthet som guider oss fra hjertet ❤️.

Hver dag må vi foreta ulike valg, store som små. Utfordringen kan være om valgene taes etter etablerte sannheter og programmert egobevissthet, eller etter hjertet ❤️ og vår sjelsbevissthet, som noen ganger kan vise motsatt retning? Sjelsbevisstheten er tilknyttet vår essens og unike sannhet. Det er ingen ultimat sannhet som passer alle, siden alle har unike sjeleuttrykk og sjelegaver vi kan serve verden med 🌎. We are all connected through our souls.

En av de største årsakene til sykdom handler om undertrykkelse av emosjoner. Lave emosjoner handler om fordømmelsen som eksisterer i samfunnet. Hovmod, misunnelse, vrede, ignoranse, grådighet, fråtseri og utukt gir oss lave emosjonsuttrykk; 🤯 🤬 🥺  🤥 😤 😫 😡.

  1. Pride – Pride is excessive pride and self-assertion towards others. Puts himself on a pedestal with superiority and condemnation. The opposite is humility.
  2. Envy – Envy is a feeling in which one does not indulge another person's qualities, status, abilities, reputation, or possession. The feeling can be triggered by the person comparing themselves to one or more other people.
  3. Anger – Extreme anger. Can be defined as uncontrolled feelings of anger, rage and hatred. Often leads to a desire for revenge. May turn out to be violence, harm and hatred provoked over centuries.
  4. Ignorance – Refers to a mental, spiritual, physical and bodily state that acquires expressions such as; indifference, neglect, avoidance, gidiness and laziness. 
  5. Greed/savagery— an exaggerated selfish desire for, or the urge to collect possessions, money, food, and possibly combined with excessive thrift at the expense of others. 
  6. Revelry – Repetitive greed and carre to themselves as much as possible. Refers to an exaggerated overuse and waste.
  7. Utukt/ begjær – sterkt seksuelt begjær – som en handling uten åndelig dimensjon. Utnytting eller bruk av sex for å dekke over underliggende problemer. Begjær som en plasteremosjon for mørke og skyggesider 🌚 🧟‍♀️.  s

"Evil and prejudice have their foundation in division and ignorance." - Soulsister

Vi har lært at våre omgivelser bestemmer våre emosjoner og hvordan vi har det. Epigenetikken viser oss at omgivelsene programmerer våre gener. Hvis våre omgivelser er preget av fordømmelse vil vi ubevisst programmere oss selv med sykdommer og tidlig død. Fordømmelse og stress er skadelig og leder til omgivelsessykdommer 🤯 🥶 😱. Kreft, avhengigheter, angst, depresjon, ME, fibromyalgi, spiseforstyrrelse, tvangslidelser, schizofreni, psykose, OCD og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er omgivelsessykdommer.

Mentale og kroniske lidelser har økt de siste tiårene. De fleste tilnærmingene til disse sykdommer er ofte akutte, og møtes med farmakologiske og kjemiske medisiner. Bivirkningene fra flere medisiner kan føre til et forlenget sykdomsforløp og til en nedadgående spiral av helseproblemer. Håpløshet, angst, depresjon, likegyldighet og selvmordstanker er noe få av et mylder av uheldige bivirkninger fra legemiddelindustriens psykotropiske medisiner. Psykotropiske medisiner beskriver ethvert stoff som påvirker atferd, humør, tanke eller oppfatning. Verden er preget av en dødelig medisin epidemi 💊💊💉💉. 

Vi trenger en revolusjon i de helsesystemene vi har i dag. En revolusjon som gir mennesker indre styrke og vitalitet. Mennesker kan aktivere egne selvhealende egenskaper gjennom sjelsbevisstheten. Denne tilknytting er essensiell å lære allerede som barn og ung. Det første steget handler om å anerkjenne vår egen sjelsbevissthet som en kraftfull intelligens og kilde til helse, tilfrisking, vitalitet og styrke. HelseBibelen viser oss hvordan vi kan skape vitalitet og helse fra mentale og kroniske sykdommer.

“The world we have created is a process of our thinking. It cannot be changed without changing the way we think ”. - Albert Einstein.