Helsebibelen

HelseBibelen - Tenk med hjertet

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen, både i Norge og på verdensbasis. Blant unge er det en stigende trend og selvmord var i globalt perspektiv den tredje største årsak til død blant 15 til 19-åringer, før Covid-19 rammet oss. Foretar man dypdykk i statistisk materiale så er det svært mange mennesker i verden med tilværelser farget av smerter, lidelser, traumer og sykdommer. Kostnadene er enorme 💸💵💰, både personlig, for omverdenen og ressursmessig. Hva om man brukte penger på mental helse i stedet for mental sykdom? 🔄 

Helsebibelens intensjon er å presentere et utvidet perspektiv på helse og menneskelig eksistens. Gjennom bevissthet, emosjoner og kontakt med sjelen kan vi øke vår forståelse av oss selv og derigjennom andre. I kimen av å forstå oss selv og våre medmennesker ligger potensialet for å skape en bedre verden for mennesker å leve i 🌎. Helsebibelen er en ekspedisjon; først får vi høre om forfatterens egenerfarte reise i et liv preget av vonde opplevelser som kulminerte i at sønnen hennes valgte bort livet. Dernest får vi vite hvordan forfatteren klarer å reise seg igjen ved bruk av østlig medisin, vitenskapsfundamenterte terapiformer som ser mennesket holistisk og indre visdom. Vi blir presentert for ulike sider med vestlig medisin og helsesystemer som tidvis fremstår som dysfunksjonelle, og som sees i sammenheng med politiske føringer 🏛 🎓. Til slutt i boken fremlegges det en rekke helsefremmende øvelser vi kan bruke på veien mot dyp selvinnsikt og bedre helse.

En bok man ikke kan stille seg likegyldig til. En personlig historie blir en rød tråd for utvikling innsikt og bevisstgjøring i en verden der veggene faller og gamle mønstre og dogmer blir erstattet med ny forståelse. Ånd, sjel og kropp blir en vibrerende enhet. Håpløshet erstattet med forventning og en kjøreplan som leder den reisende mot målet samtidig som at man forstår at reisen er målet. Jeg blir stolt over motet som forfatteren her viser for ja, det vil være mange kritiske røster og forstår seg påere. Vi er i et paradigmeskifte og sjeler har kommet til jorden for å være pådrivere for dette. Vi er en sjel som skaper en kropp som redskap for sjelen og på samme måte som vitenskapen nå erkjenner at vi er energivesen så løfter vi blikket mot skapelsens magi og erkjenner at vi ikke er låst i en diagnose av andres persepsjoner av hvem vi er. Forfatteren viser oss hvem vi er gjennom egen erfaring, indre visdom og et brennende hjerte for menneskene. Jeg tror på henne. Jeg ser gjennom hennes øyne. Om det er en bok du burde lese nå så er det denne

Alle mennesker er emosjonelt og vibrasjonelt programmert i mors mage og de første leveårene. Dette danner vårt software program som former vår fysiske eksistens og matrise. I tillegg til programmeringen fra våre omgivelser har vi en sjelsbevissthet som guider oss gjennom hjertet ❤️.

Hver dag må vi foreta ulike valg, store som små. Utfordringen kan være om valgene taes etter etablerte sannheter og programmert egobevissthet, eller etter hjertet ❤️ og vår sjelsbevissthet, som noen ganger kan vise motsatt retning? Sjelsbevisstheten er tilknyttet vår essens og unike sannhet. Det er ingen ultimat sannhet som passer alle, siden alle har unike sjeleuttrykk og sjelegaver vi kan serve verden med 🌎. Vi er alle forbundet gjennom våre sjeler.

En av de STORE årsakene til sykdom handler om undertrykkelse av emosjoner. Lave emosjoner handler om fordømmelsen som eksisterer i samfunnet. Hovmod, misunnelse, vrede, ignoranse, grådighet, fråtseri og utukt gir oss lave emosjonsuttrykk; 🤯 🤬 🥺  🤥 😤 😫 😡.

  1. Hovmod – Hovmod er overdreven stolthet og selvhevdelse overfor andre. Setter seg selv på en pidestall med overlegenhet og fordømmelse. Det motsatte er ydmykhet.
  2. Misunnelse – Misunnelse er en følelse der man ikke unner et annet menneske egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Følelsen kan bli utløst ved at personen sammenligner seg selv med et eller flere andre mennesker.
  3. Vrede – Ekstremt sinne. Kan defineres som ukontrollerte følelser av sinne, raseri og hat. Fører ofte til et ønske om hevn. Kan vise seg som vold, skade og hat provosert gjennom århundrer.
  4. Ignoranse – Viser til en mental, spirituell, fysisk og kroppslig tilstand som får uttrykk som; likegyldighet, forsømmelse, unngåelse, giddeløshet og latskap. 
  5. Grådighet/gjerrighet – et overdrevet egoistisk begjær etter, eller trang til å samle eiendeler, penger, mat og eventuelt kombinert med overdreven sparsommelighet på bekostning av andre. 
  6. Fråtseri – Repeterende grådighet og karre til seg mest mulig. Viser til et overdrevet overforbruk og sløsing.
  7. Utukt/ begjær – sterkt seksuelt begjær – som en handling uten åndelig dimensjon. Utnytting eller bruk av sex for å dekke over underliggende problemer. Begjær som en plasteremosjon for mørke og skyggesider 🌚 🧟‍♀️.

“Ondskap og fordommer har sitt fundament i splittelse og uvitenhet.” 

Ann-Peggy 💛 Divine.

Vi har lært at våre omgivelser bestemmer våre emosjoner og hvordan vi har det. Epigenetikken viser oss at omgivelsene programmerer våre gener. Hvis våre omgivelser er preget av fordømmelse vil vi ubevisst programmere oss selv med sykdommer og tidlig død. Fordømmelse og stress er skadelig og leder til omgivelsessykdommer 🤯 🥶 😱. Kreft, avhengigheter, angst, depresjon, ME, fibromyalgi, spiseforstyrrelse, tvangslidelser, schizofreni, psykose, OCD og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er omgivelsessykdommer.

Mentale og kroniske lidelser har økt de siste tiårene. De fleste tilnærmingene til disse sykdommer er ofte akutte, og møtes med farmakologiske og kjemiske medisiner. Bivirkningene fra flere medisiner kan føre til et forlenget sykdomsforløp og til en nedadgående spiral av helseproblemer. Håpløshet, angst, depresjon, likegyldighet og selvmordstanker er noe få av et mylder av uheldige bivirkninger fra legemiddelindustriens psykotropiske medisiner. Psykotropiske medisiner beskriver ethvert stoff som påvirker atferd, humør, tanke eller oppfatning. Verden er dessverre preget av en dødelig medisin epidemi 💊💊💉💉. 

Vi trenger en revolusjon i de fleste helsesystemene i dag. En revolusjon som gir mennesker indre styrke og vitalitet. Mennesker kan aktivere egne selvhealende egenskaper gjennom sjelsbevisstheten som er essensiell å lære allerede som barn og ung voksen. Det første steget handler om å anerkjenne sjelsbevisstheten som en kraftfull intelligens og kilde til helse, tilfrisking, vitalitet og styrke. HelseBibelen viser oss hvordan vi kan skape vitalitet og helse fra mentale og kroniske sykdommer.

“Verden som vi har laget den er en prosess av vår tenking. Den kan ikke endres uten at vi endrer måten vi tenker på”. – Albert Einstein.

Her er noen smakebiter fra den norske HelseBibelen - Tenk med hjertet (2022)