Helse

HELSE - Mental, emosjonell, fysisk, spirituell og bevisst helse

Helse omfatter absolutt alle områder av vår eksistens. Vi ser nå at spirituell og bevisst helse er på frammarsj, og dette området av helsedebatten er viktig. 🎙

Med bevisst helse er vi i kjernen av hvem vi er som menneske og den forbindelsen som er mellom oss. Alle har grader av bevissthet i sin eksistere. Tanker trenger bevissthet for å eksistere mens bevissthet ikke trenger tanker for å eksistere. Gjennom bevisst helse kan vi forstå våre unike styrker og gaver. Vi kan blant annet “gå i hverandres fotspor” gjennom bevisstheten.

Bevisst helse er den viktigste nøkkelen til å forstå oppblomstringen av mentale sykdommer og omgivelsessykdommer. 🤯🥺😰😱🥵.

Fysiker Nassim Haramein har vitenskapelig bevist at alle mennesker henger sammen gjennom våre protoner. Alle elektronene er tilknyttet til alle andre protoner i universet, slik at all informasjon i universet er tilstede i hvert proton. Alle cellene i menneskene inneholder atomer. Atomer finner vi i alt. Vi er bevissthet som kan øke vår påvirkning av strukturen av rom. Bevissthet kan mennesker aldri forstå fullt ut med mental intelligens alene. Vi kan hente frem all informasjon som har vært på jorden med naturlig og utvidet/høyere intelligens. ❤️

Dr. Masaru Emoto har påvist at bevissthet alltid vil påvirke resultatene av det vi ser, observerer og forsker på. Bevissthet har flere dimensjoner, der mennesker er som en skyskrapere av ulike nivå 🏢. Bevissthetsnivå handler om persepsjon. Persepsjonen vår handler om utsyn og hva vi ser og opplever av vår eksistens. Mentale sykdommer skaper et smalt tunnelsyn av persepsjon. 🤯☠️

Mange mennesker bærer på lidelser, sorg, tap og en smertekropp 🤒🤕🤢. Å bære på en smertekropp kan være lammende og føre til selvmordstanker. Om vi kun identifiserer oss med vår fysiske skapelse kan selvmordstanker være et resultat. Med avpersonifisering kan vi bli kvitt smertekroppen, angst, depresjon og sykdommer.

Flere gang har jeg i møte med kunder opplevd at deres smertekropp har blitt avpersonifisert i løpet av sekunder og minutter. Dette skjer som regel oftest med barn og unge, der voksne er mer skeptiske. Dess mer intellektuell 🧠og skeptiske vi er 👁 desto vanskeligere kan det være å skape god helse om vi har smerter og ubalanser i våre liv. Hjernen vår 🧠 er programmert for å beskytte oss og kontrollere ❌❌❌

De tre nederste chakra i menneskekroppen (våre mønster av energihjul) er viktig for å skape balanse og ha bakkekontakt. Menneskers fysiske kropp er natur 🌹🌍. De relasjonelle lag som ligger i de nederste chakra er viktig å forløse for å leve med god helse.

Nesten alle sykdommer oppstår i relasjoner og i våre omgivelser. En viktig faktor til god helse er derfor støttende og tillitsfullt fellesskap 👨🏼‍🤝‍👨🏽👫. Støttende relasjoner og fellesskap er en stor tilfriskingsfaktor. Visdomskoden gir et støttende felleskap med helse og trivsel. Det er hundrevis av faktorer til god helse, og også til sykdom.

Spirituell helse og sjelspsykologi handler om kjennskap til seg selv, sin egen tilknytting og utforsking av selvet❤️🧠. Selvrefleksjon er viktig. Vi er mye mer enn tankene og følelsene våre. Når vi har koherens mellom hjertet❤️ og hjernen 🧠 slippe vi mange overraskende hendelser i livet. Vi opplever ofte mange hendelser som smerter. Når vi følger hjertet skaper vi trivsel, god helse og velvære 😅🤩🥳. Hjertet vårt VET og gjør slik at vi kan skape sinnsro og leve med FRED. 😇

#Truth. – Synliggjør din sannhet❤️