Helse

HELSE - Mental, emosjonell, fysisk, spirituell og bevisst helse

Helse omfatter absolutt alle områder av vår eksistens. Vi ser nå at spirituell og bevisst helse er på frammarsj, og dette området av helsedebatten er viktig. 🎙

Med bevisst helse er vi i kjernen av hvem vi er som menneske og den forbindelsen som er mellom oss. Tanker trenger bevissthet for å eksistere mens bevissthet ikke trenger tanker for å eksistere.

Bevisstheten skaper oss selv, vår psyke, vår hjerne, vår kropp og universet, og absolutt alt har bevissthet. Ettersom det er enkelte ting vi ikke kan forklare eksistensen av, er det på samme måte vanskelig å forklare hvorfor det er bevissthet. Bevisstheten er et kosmisk fenomen og en iboende del av vår eksistens som vi ikke kan se fordi det er DEN som ser. Bevisstheten har ingen form eller fast grense, og vi kan ikke se oss selv med mindre vi har et speil. Jeg relaterer til denne verden og universet som en refleksjon av min bevissthet og persepsjonsnivå. Den gir oss ulike nivåer og virkeligheter av opplevelser alt etter «våkenheten og helhet» i oss selv.

Alt i universet er energisk forbundet, der bevisstheten informerer seg selv gjennom sin skapelse. Mennesker kommuniserer som dette kvantefeltet som er en utvidelse utover oss selv av bevissthet og skapelse (altet). Feltene vi er en del av er sammenfiltret, holografisk og fraktalt. At feltet er fraktalt betyr at små mønstre gjentar det samme mønsteret i større skalaer. Atom i kroppen som beveger seg rundt våre nukleoner er veldig likt planeter som beveger seg rundt solen eller solsystemet som beveger seg rundt en galakse. Samme mønster, men forskjellig skala.

Gjennom bevisst helse kan vi forstå våre unike styrker og gaver. Vi kan blant annet “gå i hverandres fotspor” gjennom bevisstheten. Bevisst helse er den viktigste nøkkelen til å forstå oppblomstringen av mentale sykdommer og omgivelsessykdommer. 🤯🥺😰😱🥵.

Fysiker Nassim Haramein har vitenskapelig bevist at alle mennesker henger sammen gjennom våre protoner. Alle elektronene er tilknyttet til alle andre protoner i universet, slik at all informasjon i universet er tilstede i hvert proton. Alle cellene i menneskene inneholder atomer. Atomer finner vi i alt. Vi er bevissthet som kan øke vår påvirkning av strukturen av rom. Bevissthet kan mennesker aldri forstå fullt ut med mental intelligens alene. Vi kan hente frem all informasjon som har vært på jorden med naturlig og utvidet/høyere intelligens. ❤️

Dr. Masaru Emoto har påvist at bevissthet alltid vil påvirke resultatene av det vi ser, observerer og forsker på. Bevissthet har flere dimensjoner, der mennesker er som en skyskrapere av ulike nivå 🏢. Bevissthetsnivå handler om persepsjon, innsyn/utsyn og hva vi erfarer gjennom vår eksistens.

Observatøreffekten viser oss at det å observere en situasjon eller et fenomen vil endrer resultatet, og at observatøreffekten både gjelder for mennesker, dyr, ting og til og med atomer. Vi kan med andre ord ikke separere observatøren fra fenomenet som blir observert. 

Mentale sykdommer skaper et smalt tunnelsyn av persepsjon. 🤯☠️

Mange mennesker bærer på lidelser, sorg, tap og en smertekropp 🤒🤕🤢. Å bære på en smertekropp kan være lammende og føre til selvmordstanker. Om vi kun identifiserer oss med vår fysiske skapelse kan selvmordstanker være et resultat. Med avpersonifisering kan vi bli kvitt smertekroppen, angst, depresjon og sykdommer.

Flere gang har jeg i møte med kunder opplevd at deres smertekropp har blitt avpersonifisert i løpet av sekunder og minutter. Dette skjer som regel oftest med barn og unge, der voksne er mer skeptiske. Dess mer intellektuell 🧠og skeptiske vi er 👁 desto vanskeligere kan det være å skape god helse om vi har smerter og ubalanser i våre liv. Hjernen vår 🧠 er programmert for å beskytte oss og kontrollere ❌❌❌

De tre nederste chakra i menneskekroppen (våre mønster av energihjul) er viktig for å skape balanse og ha bakkekontakt. Menneskers fysiske kropp er natur 🌹🌍. De relasjonelle lag som ligger i de nederste chakra er viktig å forløse for å leve med god helse.

Nesten alle sykdommer oppstår i relasjoner og i våre omgivelser. En viktig faktor til god helse er derfor støttende og tillitsfulle fellesskap 👨🏼‍🤝‍👨🏽👫. 

Visdomskoden gir et støttende felleskap med helse og trivsel. Det er hundrevis av faktorer til god helse, og også til sykdom.

Spirituell helse og sjelspsykologi handler om kjennskap til seg selv, sin egen tilknytting og utforsking av selvet❤️🧠. Selvrefleksjon er viktig selv om vi er mye mer enn tankene og følelsene. Når vi har koherens mellom hjertet❤️ og hjernen 🧠 slippe vi som regel mange overraskende hendelser i livet.  Når vi følger hjertet skaper vi trivsel, god helse og velvære 😅🤩🥳. Hjertet VET og gjør slik at vi kan skape sinnsro og leve med FRED. 😇

#Truth. – Synliggjør din sannhet❤️