Helsebibelen – Preview

HelseBibelen Tenk med hjertet- Preview

HelseBibelen – Tenk med hjertet viser oss flere av faktorene bak de økende helseutfordringene de siste årene 📓. Vestlig medisintradisjon har gode løsninger og medisin for akutte sykdommer og operasjoner 💉💊🧪. Når det gjelder emosjonell og mental helse ser vi at vestlig medisin har mindre gode løsninger og systemer 🤯 😡 🥺.

Den lille HelseBibelen er en gratis GAVE til deg fra høsten 2022. Jeg ønsker å bidra med tilfrisking av kroniske og mentale sykdommer som har vært økende. I HelseBibelen lærer vi hvordan vi skaper vårt eget liv og dermed skaper god helse. HelseBibelen – Tenk med hjertet inneholder totalt 55 kapitler og 50 ressurser. Disse kapitlene lære deg en utvidet forståelse av helse.

Den komplette HelseBibelen kan bestilles fra denne nettsiden samt kjøpes i alle bokhandlere. Be din lokale bokhandel om innkjøp, så bestiller de den inn til deg.

Videoen som presenteres under her, er laget høsten 2020 da første utgave av HelseBibelen var ferdig. 
Oppdatert informasjon om HelseBibelen kommer etter hvert. Engelsk utgave av HelseBibelen – Tenk med hjerte skal være i salg i 2024

NB; Minner om at første opplag av den norske HelseBibelen- Tenk med hjertet er et begrenset opplag. Neste opplag vil tidligst trykkes i løpet av 2024 når den engelske versjonen er trykke-klar.  –

Jeg er utdannet sosionom, gestaltterapeut, regresjon- og traumeterapeut samt energimedisin coach. De første årene som hjelper i helse-Norge var jeg stolt av de norske systemene og hjelpeapparatene. Etter hvert som jeg fikk mer erfaring i helse-Norge ble tilliten til behandlingssystemene mer svekket. Det samme gjaldt erfaringene med å være mamma til høysensitive barn som har opplevd mye sykdom. Jeg har erfaring fra det offentlige hjelpeapparatet både som pasient og som profesjonell hjelper. Jeg har et vidt spenn av erfaringer fra å jobbe i ulike helsetjenester og systemer.

Arbeidsoppgaver i helse-Norge har vært innenfor rus og psykiatri, behandlingsinstitusjoner, grunnskolen, beskyttelsestiltak kode 6, akuttiltak, ettervern, hoved-mentor for nyankomne flyktninger i prosjekt med NAV, samarbeidstiltak for barneverntjenesten, veiledning av bedrifter og behandling av traumer. Jeg har fulgt klienter gjennom rettsaker, i politiavhør, på sykehus, i barnevernssaker, til BUP, familiesamvær, og gjennom ulike hjelpesystemer. Jeg har jobbet som mentor for Hjerteakademiets Coaching-utdannelse og ledet grupper som har utdannet seg til Coach. Jobbet som prosjektleder for å få ned sykefraværet i bedrifter. Har vært aktiv i organisasjonen FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) i 14 år hvorav 5 som leder, “BKF” (barnekreftforeningen), «LEVE” (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord), “Et barn for lite» og «LPP» (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse). Har i regi av BKF, som foreldrekontakt og styremedlem, ledet prosjektet «ferie med mening» for kreftsyke familier. Har vært aktiv i Blåmann idrettslag der hele familien er medlem. Alle «rollene» og opplevelsene har gitt meg bred erfaring fra påvirkningsfaktorer i samfunnet.

I HelseBibelen skriver jeg om hundrevis av eksempler og perspektiver for å vise kompleksiteten som påvirker menneskers helse. Jeg viser til uheldige systemer som forverrer fysiske og psykiske sykdommer. Til tross for at nordmenn bor i “verdens beste land” ser vi oppblomstringer av omgivelsessykdommer. Med STORT fokus på profitt og systemlojalitet får vi flere uheldige situasjoner som direkte påvirker helsen.

I HelseBibelen presenteres faktorer som viser oss hvordan vi (bevisst/ubevisst) skaper UHELSE og sykdommer, og hvordan vi enkelt kan snu denne tendensen.

I HelseBibelen lærer jeg deg hvordan du kan skape god helse, trivsel og fred på jorden 🌍 🧘🏽‍♀️ 🤣.