Leve med total FRIHET

Leve med total FRIHET

Grunnen til at flere av oss IKKE lever med frihet handler om ubevisste overlevelsesmønster og arketypen «offer» av livets hendelser. Å være offer handler om at vi tilpasser oss systemene og omgivelsene i så stor grader at de fører oss inn i en offertilstand. Dette gjør slik at vi ikke står opp for det rette fordi fordømmelse og indre sår trigger smerter i kroppen vår.

Frihet krever ANSVAR. Når du har total frihet står du opp for det sannferdige selv om det er ubehagelig, flaut og mot strømmen av meninger.

Mange peker fingeren på myndigheter, statsminister og høye ledertopper som ansvarlig for vår frihet. Alle kan se i egen familie, på arbeidsplass, i organisasjoner og der vi ferdes for å synliggjøre de mekanismer som holder mennesker nede. Praktiserer du sannferdighet og rettferdighet på din arbeidsplass?

På min arbeidsplass Bufetat sa jeg opp min statlige faste stilling på grunn av krenking, manipulasjon og dokumentforfalskninger fra lederstaben. Jeg synliggjorde flere uredelige forhold, som også flere av mine arbeidskollegaer gjorde. Til slutt ble vi så maktesløs at vi valgte å si opp våre stillinger. Det å si ifra om uærlige forhold gjør slik at vi risikerer å miste våre jobber, og at vi ikke får gode dokumentasjoner fra jobben vi har utført. Det er lett å tenke begrenset på personlig framtidsutsikter når en uærlig ledelse sitter på makten over oss. Hvor fri er vi da?

På flere arbeidsplasser, i skolesystemer og helsesystemer finner vi krenkende mennesker med dårlige holdninger som burde fjernes fra deres stillinger. Å leve med frihet krever MOT. Mot til å si ifra hvordan uærligheter, forfalskinger og manipulasjon gjennomsyrer våre omgivelser. Klarer vi da å eie og leve ut de verdiene som i kjernen er viktig for oss?

Hva ville du gjort om du virkelig eide friheten du lengter etter?

Grunnen for at vi ikke lever med total frihet skyldes SKAM. Skam er smerter i kroppen vår. Jeg ble stum, skalv og ristet som et såret lite barn når jeg gjennomgikk min dypeste programmering av skam. Skam aktiverer det sårede barnet i oss som har fått høre at vi ikke er god nok og at vi er «feil». Dette viser oss kjerneårsaken til at vi tilpasser oss samfunnsstrukturer fordi det handler om overlevelse fra skam-smerten. De fleste av oss ønsker å leve med minst mulig smerte. Når vi lever i denne uheldige tilpasningen skaper vi indre spenninger av frykt som igjen gir oss omgivelsessykdommer. Vi blir stående i spenningsfeltet mellom skam fra samfunnet eller tilbakeholdes av egne meninger og det sannferdige. Alle er avhengig av et felleskap for å leve gode liv.

Frihet krever MOT og ANSVAR. Alle verdier vi ønsker å etterleve krever i kjernen at vi har MOTET til å stå opp for det vi forfekter. De fleste av oss tør ikke å dele våre innerste sannheter og sårheter. Vi vil helst være i komfortsonen der vi har tilpasset oss.

Noen av oss bor i giftige familier med rigide mønster som er fordømmende uten at vi er bevisst dette. Dette kan vi se ut fra alle de giftige mønster og holdninger som florere i mange systemer i Norge. I Tromsø er flere systemer gjennomsyret med løgn, manipulasjon og dokumentforfalskninger. Tromsø kommune, kontrollutvalg, i losjer, i trossamfunn og hos statsmyndigheter finner vi uredeligheter. En ordfører i Nittedal ble sommeren 2020 tiltalt for grov korrupsjon, slik som polititjenestemann Erik Jensen ble tiltalt for narkotikasmugling og grov korrupsjon. Dette er bare en liten promille av uærlighetene som florerer i vårt samfunn. Vis ser bare en liten del av et GIGANTISK isfjell av uredeligheter.

Den største utfordring er ofte å stå opp for det sannferdige i egen familie, fordi vi er relasjonelt forbundet med familien. Jeg fikk mange fordømmelser fra familien i en periode da jeg sto opp for min sannferdighet. Familien ønsket at jeg skulle fortsette å være i rollen som «pleaser» og ansvarlig i de skapte og vante rammene av samfunnet. Når vi lever med total frihet kan det skremme mange.

Jeg har en utvidet familie som lever fra hjertet med sannferdighet og frihet. Dette støttende felleskap har vært viktig på min vei til å skape indre frihet. Vi har lært at det er de ytre ting som vil gi oss frihet, mens det i realiteten handler om frihetsfølelsen inni oss uavhengig av ytre faktorer.

Med frihet følger vi magefølelsen og intuisjonen som viser oss vår sannhetsvei. Utfordringer med intuisjonen er at den ikke er logisk elle fornuftig, og følger ikke fastlagte system. Intuisjonen blir ofte undertrykt fordi den aktiverer skam og janteloven hvis den forteller oss noe annet enn samfunnet, familien og venner forventer av oss.

Det er kun din egen sannhet og integritet som gjør deg FRI. «Enlightenment» føles som frihet. Alle VALG vi tar gir oss en mulighet til å snu til det livet vi VIRKELIG vil.