Universell Samskaping

Min bevisste universelle samskapelse-reise begynte i 2013 da min personlighet gikk inn i sjelens mørke natt. Jeg fikk en visjon om endring av gamle, fastlåste paradigmer av frykt, manipulasjon, den vestlige farmasøytiske profittindustrien, en hierarkisk måte å tenke på, og lojalitet til et eksternt korrupt system. Jeg hadde ingen anelse om den dype indre reisen jeg måtte gjennomgå for å transformere samfunnsstrukturer og mentalt forankrede skripter som hadde eksistert i tusenvis av år på jorden. Denne transformasjonsreisen varte i over seks år før jeg virkelig kunne skinne min storhet, guddommelighet og lysets essens. Transformasjonen kan skje på ulike måter, og følgende tekst vil jeg bare skrive om fire av mine universelle samskapelser med høyere riker.

Jeg hadde mitt første bevisste møte med Gud i mars 2015 da tankene mine var i delta hjernebølge hypnoseopplæring som hypnoterapeut. I denne tilstanden uten innblanding møtte jeg Gud, mitt fremtidige jeg og min personlige åndelige veileder. Gud fortalte meg hva sjelen min hadde valgt på det høyeste nivået, og hans ord ble støttet av mitt høyere selv og åndelige veileder. “Du har samme reise som Jesus.” På dette tidspunktet visste jeg ikke at Kristusbevisstheten var en indre oppvåkningsprosess som mange mennesker våknet opp til på denne tiden. Jeg kunne heller ikke fullt ut forstå hva meldingen betydde, spesielt siden jeg aldri hadde lest den hellige Bibelen, ikke hadde noen religiøs tilknytning og generelt var ukjent med historiske tekster. Livserfaringene mine hadde vist meg at folk tillot seg selv å skyve ansvar bort ved å gjemme seg bak autoriteter som Gud, Jesus, Allah, Konge, President, Leder, autoritet og systemer. Mange hadde tillatt seg selv å krenke andre og tilbe menneskehetens mørke side. Samtidig påsto de at deres Gud og overordnede hadde gitt dem tillatelse til å fordømme andre med destruktive handlinger. Min sannhet er at Guds lys og guddommelighet ikke er en del av mishandlende handlinger, manipulasjon, terror, hat og løgner. Alle situasjoner og hendelser som har blitt vist meg de siste årene gjennom ulike sosiale systemer handler om samtidsmennesker og hvordan vår mørke og lys propagerer i alt vi gjør. Jesus kjernebudskap var å lære oss hvordan mennesker kan leve som helhetlige vesener ved å flette sammen dualiteten av det maskuline og det feminine. Han viste oss veien til enhet/énhet og oppvåkenhet.

“Kristus er den forløsende kraften som harmoniserer de motsatte parene i kosmos, og i individet forener de motsatte parene, den høyere og den lavere naturen. Med andre ord er det opphøyelsen av bevissthet. Kristi opplysende kraft er ikke en person, men en potens, aspektet av Den Ene Gud som treffende kalles Sønnen.”

Dione Fortune, født Violet Mary Firth.

I 2019 deltok jeg på Isogaisa-festivalen, som er en rusfri sjamanistisk festival i den nordlige delen av Norge. Festivalen fokuserer på spiritualitet og er en samling og feiring med musikk, dans, seremonier, workshops, sosialisering med likesinnede mennesker, trommereiser og lignende. Denne tredagers festivalen begynte for meg en fredagskveld med en guidet trommereise, der jeg skulle møte en av mine forfedre som ville overbringe meg en viktig gave som skulle hjelpe meg på min jordlige reise. Trommereisens kontekst foregikk på Finnmarks vidda i et voldsomt styggevær med snø, vind og kulde. Det var et hvitt inferno på vidda, og det eneste jeg skimtet var et bål som var tent opp nesten hundre meter unna. I glansen fra bålet så jeg også min forfar, men siden han satt med ryggen vendt mot meg, hadde jeg ingen anelse hvem vedkommende var. I dyp urørt snø tråkket jeg meg frem til bålet og mannen som satt urørlig med ryggen til meg. Jeg satte meg ned ved siden av vedkommende, og gjorde det samme som han med å se inn i bålet i en meditativ tilstand. Alt uten ord. Vi hadde begge mye klær på oss, og var tildekt med store jakker og luer som skjulte størsteparten av våre ansikt. Jeg hadde ikke behov for å se ansiktet til min forfar, da jeg følte fullstendig fred og stillhet i hans nærvær. Vi satt i stillhet ved siden av hverandre, i meditasjon mot bålet da tromme-guiden ba meg motta gaven. Instruksjonene var at gaven enten kunne enten være en fysisk ting, et symbol eller annet som jeg på daværende tidspunkt ville ha bruk for. Etter instruksen fortsatte den indre reisen med at både min forfar og jeg sto opp fra trestammen vi satt på. Først da vi sto på føttene snudde vi oss mot hverandre og så inn i hverandres øyner og ansikt. Til tross for at jeg hadde møtt denne mannen mange ganger tidligere i indre reiser, ble jeg på ny meget overrasket at det var akkurat han som møtte meg som min forfar. Det ble fortsatt ikke utvekslet noen ord mellom oss. Mannen som var Jesus, bøyde hodet sitt frem, samtidig som jeg bøyde mitt hode frem slik at våre tredje øyner møttes. I møte mellom våre tredje øyner fikk jeg overført en kraftfull energetisk gave; total sinnsro og fred i sinnet. Dette må sies å være en av de største gaver jeg noen gang har mottatt, og det ble derfor en sterk følelsesmessig kjærlighetsreaksjon i meg. Jeg var, og er, dypt takknemlig for sinnsroen og indre freden som har transformert mitt indre etter overføringen fra Jesus. Jeg har fått trusler og ytre utfordringer etter dette, men disse preller av som vann på gåsa. Den slitsomme støyen og illusjonen fra sinnet, har til tider vært kilde til frustrasjon, sorg, nedstemthet og tunghet i kroppen. Støyen er stilnet.

«Intuisjon er en meget kraftfull ting, og etter min mening mer kraftfull enn vårt intellekt.»

Steve Jobs.

Uventet hjelp kan komme til oss på mange måter, også på måter der vi sliter med å forklare hjelpen vi får ved bruk av intellektet. Denne samskapelsen skjedde som en forlengelse av en dag da jeg knuste skjermen på min nye Samsung-telefon og mistet all innholdet. Både mann, barn og venner hadde Iphone og kjørte på med en sterk innflytelseskampanje; Apple-teknologien var fantastisk og enkel å sette seg inn i, sa de. Jeg lot meg overtale og kort tid etter kunne jeg pakke opp min flunkende nye Iphone. Dette var noe jeg forholdsvis raskt begynte å angre på. Overgangen fra android- til Apple-teknologi gav meg flere teknologiske utfordringer som jeg ikke fant ut av, og jeg bestemte meg for å krype til korset og skaffe meg en Samsung igjen. Men hjelpen skulle komme fra uventet hold en dag jeg gikk tur på fjellet sammen med hunden Sumba. Jeg er stort sett alltid på en god plass i meg selv når jeg er ute i naturen. Naturen gir meg påfyll på flere plan. Mens jeg gikk i min meditative tilstand og nøt fjellturen fikk jeg plutselig telepatisk besøk av Steve Jobs. Spontant kastet jeg meg forover i latterkrampe. Situasjonen var absurd. I forkant hadde jeg ikke hatt en eneste referanse til Jobs, foruten mine forkunnskaper om at han hadde grunnlagt Apple-merkevaren og at han hadde noen gode visdomsord i forhold til intuisjon. «Er dette virkelig mulig?», var det første som slo meg. Men tiden hadde lært meg at det meste faktisk er mulig, så jeg besluttet, ennå passelig lattermild, å fortsette den telepatiske samtalen med Jobs. Han fortalte rett og slett hvordan jeg kunne løse de teknologiske utfordringene jeg hadde i forhold til min nyinnkjøpte Iphone. Han mente jeg ville ha mange flere fordeler ved å fortsette med Iphone systemet fremfor å gå tilbake til android system. Jeg var ikke fullstendig overbevist og valgte å diskutere og forhandle med Jobs. Jeg sa at jeg ville beholde min Iphone og sette meg inn i disse nye systemene dersom han kunne hjelpe til slik at jeg kunne få hente ut all den informasjon som var på min knuste Samsung telefon. Dette ble det en løsning på, og dermed holdt jeg min del av avtalen med å fortsette å bruke Iphone både privat og i jobbsammenheng. Jobs hadde helt rett da han sa at det ville ha flere fordeler for meg om jeg åpnet opp for de løsningene som var der. Jeg ønsker ikke å fremskrive Apple, men denne veiledning har faktisk lettet på flere av de tungvinte teknologiske løsningene jeg hadde på daværende tidspunkt.

Eksemplet med Steve Jobs tror jeg flere kan kjenne igjen. Det er ikke alltid vi vet kilden eller bevissthetsinspirasjonen som gir oss løsninger på våre utfordringer. Ofte er det slik at vi tar oss pauser fra våre utfordringer og bytter omgivelser, og da dukker ofte løsninger opp fra en fornyet bevissthetstilstand. Våre utfordringer med tilhørende løsninger ligger som regel ikke innenfor samme tankeparadigme. Med avslapping og superflyt åpner vi for samskaperfeltet som alle mennesker er en del av. Mange liker fortsatt å tro at det er med iherdig kamp og ytre makt de beste løsninger skapes, mens paradokset er at de beste løsninger ofte viser seg når vi har indre flyt, mottakelighet og åpenhet. Vi er alle deler av noe stort, der våre bevissthetstilstander påvirkes av omgivelsene, helheten og altet.

“Mennesker som er gale nok til å tro at de kan forandre verden, er de som gjør det.»

Steve Jobs.

Det siste eksemplet er fra en av opplevelsene jeg hadde i 2018 under en månedslang åndelig reise i Peru. Tre år før denne opplevelsen hadde jeg en regresjonserfaring som et utenomjordisk vesen, som ble utløst da jeg var på Museo de Andahuaylillas i Peru. På dette museet hadde de skaller og skjeletter fra utenomjordiske vesener, samt meteoritter. Skallene var forlenget i form og hadde en formasjon som en trekantet trakt, og det har blitt hevdet at disse vesenene var høyt utviklede og intelligente. Jordbundne mennesker begynte å etterligne disse vesenene, skapte smale trekantede sylinderhjelmer som de bar på hodet i håp om å utvikle den samme kraften og intelligensen som de utenomjordiske. Da jeg var på Museo de Andahuaylillas, fikk jeg en kraftig reaksjon, der essensen min aktiverte synkrone erfaringer. Da jeg tok på en stor meteoritt aktivertes mitt cellulære minne med informasjon fra andre dimensjoner og planeter. Jeg opplevde en voldsom kraft, og følte meg neste overnaturlig i møte med meteoritten. Ekstremt høye energiformer ble en del av meg, det prikket og strømmet i hele meg, og det føltes som jeg svevde. De første timene etter museumsbesøket var opplevelsene utelukkende positive. Så, i løpet av kvelden, kom en voldsom reaksjon med feber, skjelving, urinveisinfeksjon og ubalanse. Kroppen aktiverte en indre balanserende ubalanse, forklart i Helse Bibelen, for å integrere, ankre og omfavne utvidelsen av den forhøyede bevissthetstilstanden. Det kan sammenlignes med en ekstrem healing og energioverføring, der vi først opplever et forøket velvære, og der kroppen følger etter med ankring og integrering.

Det viktigste budskapet fra utenomjordiske vesener er at de er intelligente og opplyste deler av oss, og ingen fiende. Vi trenger derfor ikke bekjempe utenomjordiske vesener på andre planeter. Alt er en del av oss. Mennesker på jorden er blant de minst utviklede, og har lav grad av bevissthet. Når vi kriger mot vår egen rase beviser vi for oss selv at vi er på babystadiet av utvikling. De fleste utenomjordiske vet sin sanne essens, er integrerte, der de samarbeider på et fredelig plan. Vår utenomjordiske dimensjon er også en høyere del av oss selv. Vi kjemper mot oss selv når vi kjemper mot utenomjordiske vesener, akkurat som kampen som foregår i menneskesinnene.

«Vår sjel er på en reise med én overordnet misjon: Å virkelig forstå alt som er å vite om å være menneske. En gammel sjel har besøkt denne verden i noe sånt som fem eller seks tusen år. Den har utforsket forskjellige kjønn, raser, hudfarger, vært homofil, hetero og alt imellom. Vår sjels tørst etter vekst har konstant drevet oss innenfra for å fortsette å utforske. Alt fra omstendighetene rundt vår fødsel, våre drømmer og ambisjoner er påvirket av vår sjels fortid. Faktisk tror jeg ikke jeg kan understreke nok at alt vi er; vår personlighet, vår tro, våre ambisjoner, våre talenter og vår frykt er helt og holdent et resultat av sjelens mange livserfaring.»

Ainslie MacLeod.