Verdier – Holdninger – Familien

Verdier - Holdninger – Familien

De nære omgivelsene våre har enorm betydning for helsen. Jantelovens uskrevne regler sier at vi må tilpasse oss samfunnets lover, ellers må vi SKAMME oss!!!!

Jeg hadde en moraliserende pappa som skulle gjøre alt RETT. Min pappa bar på flere sår som var overført gjennom generasjoner, ubevisst. Min pappa og farfar var autoriteter som fungerte som patriarkat i familiesystemene. Alle autoritetspersoner og ledere som lever med mønster av sår i seg selv, overfører krenkelser ubevisst. Menneskers skyggeside blir en del av våre omgivelser. Foreldre overfører ubevisst egne sår og skyggesider på barna.

Det som er den viktigste fremtidsressursen å ta tak i, handler om de tidlige barndomsår og det som skjer med barna våre. De holdninger vi bærer i oss selv, må vi selv betale prisen for. Forfedres mønster og sår som ubevisst eksisterer i oss påvirker oss mer enn ytre omgivelser. Våre mønster gir oss en indre helse og tankeramme som vi møter alt i livet med.

Min sønn Aleksander var født med kolikk og gråt mye de to første leveår. Han klarte ikke å finne trygghet og ro uten at han lå helt inntil mitt bryst. Han sanset omgivelsene og energien i samfunnet som var smertefull for en sensitiv kropp. Som barn må vi tilpasse oss samfunnet der vi som ungdom/voksen sier at “jeg er bare sånn”. Men vi er programmert til å tilpasse oss et rått, kynisk og uærlig samfunn. Du er ikke slik, du er programmert slik, dessverre.

I Norge er vi programmert med holdninger fra janteloven. Siden majoriteten av nordmenn er traumatisert ser vi mange bedrevitere og arroganse mellom de ulike vitenskapelige og religiøse tradisjonene. De som moraliserer og setter seg over andre med å vite best, er med på å skape sykdom og konflikter i verden. Vi må møte hverandre med åpenhet og inkludering.

Det er i de nære relasjonene vi lærer mest og kan ha størst utvikling. I ungdomstiden hadde jeg en periode der jeg fordømte min mamma, og tok avstand fra henne. Hun trigget sårene som var overført til meg, og dette smertet. Foreldre og barn trigget hverandres sår. En viktig læring i disse dager er å se både hva våre foreldre og barn viser oss. Hva reagerer du på i dine nære relasjoner?

De fleste foreldre har lært at det er viktig å kontrollere sine barn. Med dette skaper vi sykdommer hos barna. Barn trenger støtte, omfavnelse og trygghet. Dess mer du forsøker å kontrollere ditt barn dess mer ubalanse og sykdom skaper du i ditt barn. En hysterisk og ekstremt bekymringsfull mamma og pappa er sykdomsfremkallende. Oppblomstringen av mentale og kroniske sykdommer forteller oss at mange av oss bærer uheldige forfedres mønster som er blitt overført, ubevisst, i generasjoner.

Vi må lære oss å se barna våre som uavhengige sjeler. Dine barn har en fri sjel som ønske å blomstre med sine genialiteter. I dagens samfunn har vi flere “mine barn og dine barn” på grunn av splittelsen i familiesystemene. Det er ekstra viktig at vi ser våre ekser og mødre/fedre til våre barn, som sjeler vi ønsker alt godt til. Fordømmelse og bitterheten foreldre og voksne sender mellom hverandre blir barna våre bærere av. Dette skaper syke barn.

Alle kan skape fred i sine sinn. Når vi som foreldre har fred i vårt sinn gir vi våre barn, våre foreldre og omgivelser den største GAVE som finnes. Når vi lever med sjelefred kan vi skape alle de gode ting som bidrar til trivsel og god helse. Denne holdning er den mest støttende ressurs for barna og fremtiden.

I 2015 kjøpte jeg en inspirasjonskilde med 100 ulike dyder (verdier). Jeg la disse ut på siden Annpeggy.no. Disse ligger her på hjemmesiden.

Min pappa hadde flere fasader fordi han bar på indre sår i seg selv. Det er akkurat dette vi ser i samfunnet. Mye sårhet og skuffelser ligger skjult bak statussymbol, profesjons-roller, penger og masker. Holdningene våre gir oss sykdommer. Vi må bevege oss over nivået av moralsk dømmende, til nivået av hva fungerer og hva fungerer ikke. Rett og galt varierer fra kultur til kultur, der moralske dogmer gjør oss syk. Avpersonifisering/ avprogrammering handler om å gi slipp på forfedres mønster med jantelovholdninger som gjør oss syk.

Verdier – holdninger og familien er vår fremtidsressurs, og vi må gå i oss selv.

Helsebibelen hjelper deg å se de skjulte mønster som påvirker oss mest av alt.

#Truth. – Synliggjør din sannhet ❤️