11.11.22

11.11.22

HELSEBIBELEN - TENK MED HJERTET. Forstå våre barn, vår helse og moralpåvirkningen.

Velkommen til Litteraturhuset klokken 18.00 fredag 11.november 2022 i Wergeland-salen.

11.11.22 på Litteraturhuset vil bli en aften HELT utenom det vanlige der vi samhandler og erfarer gjennom HJERTET. Du inviteres inn i din sanne kommunikasjon gjennom hjertet og sjelen, der DU lærer å erfare livet som en mystiker. Mystikk er nærhet og erfaringer til enhet/helhet. En mystiker opplever de allmenne forklaringsmodellene og de religiøse systemene som utilstrekkelige. 

Fastlege Tor Magne Lund vil synliggjøre helse trender og hvordan vi kan utvide forståelsen av Helse og tilfrisking. Han vil også snakke om hvordan vi takler livets smerte inne på et legekontor? Sjelsstolk Mette-Marit Nordby kommer å viser oss visdommen og kunnskapen fra hjertet og vår naturlige essens (se link til businessfrasjela.no v/Mette-Marit  lengre ned på siden). Det kommer én eller to hemmelige gjester på scenen som vil presenterer nye innsikter, læringer og forståelser av utvidet helse. Dette er en aften du ikke vil gå glipp av. Det er din sjanse til å snu livet opp ned til å leve kjærlighetsfullt, balansert og fantastisk uansett hva du har opplevd eller hvilke utfordringer/sykdommer du har. Et liv med positivitet starter 11.11.22

På denne FESTdagen vil den norske “HelseBibelen – Tenk med hjertet” innvies i fysisk form, der helhetlig helse blir satt på dagsorden. Vestlig medisin er dyktig på akutt helse og operasjoner. Østlig medisin er dyktig på kroniske sykdommer og mental uhelse. HelseBibelen kombinerer både vestlig og østlig medisin og trekker ut det beste fra flere helsetradisjoner. Hvordan kan vi forstå sykdom på en annen måte enn detaljert og avskåret fra alt annet? Og hvordan bidrar ubalansen i verden til omgivelsessykdommer?

Ann-Peggy Hjerte Divine vil lede deltagerene inn til hjertevisdommen der alle svarene finnes. Gjennom et åpent hjerte kan vi transformere de fleste typer sykdommer og ubalanser, og lettes av alt er helbredelse av mentale lidelser. Hun har snudd fysisk og mental uhelse på seg selv og flere kunder (barn/ungdommer og eldre). Med et kanteskift i persepsjon vil hver enkelt av oss få livet i gave når vi går fra sykdom til balanse og god helse. Smertekropper og sykdommer kan bli transformert til vitalitet og energigivende glede med mening.

Sammen vil vi skaper en UFORGLEMMELIG aften, der det blir gavedryss og flere hyggelige overraskelser som trekkes ut blant deltagerne i salen 🥳 🤩 😘.  Velkommen til innsikter der du lærer å bli en bevisst skaper av egen helse?

Dette er et arrangement du ikke vil gå glipp av 🥳, og du vil få en utvidet innsikt og forståelse av deg selv og verden 🤗

Du HAR MULIGHET til SKAPE alt du ønsker  

Velkommen til en UFORGLEMMELIG AFTEN på Litteraturhuset 11.11.2022

Boklansering av HelseBibelen og innvielse av #Truth

For å skape bærekraftige løsninger for mennesker og naturen

må vi være MODIGE, ÆRLIGE og AUTENTISKE

Tar du utfordringen og MØTER OPP 11.11.22 ?

Forord fra Lilli Bendriss

“En bok man ikke kan stille seg likegyldig til. En personlig historie blir en rød tråd for utvikling innsikt og bevisstgjøring i en verden der veggene faller og gamle mønstre og dogmer blir erstattet med ny forståelse. Ånd, sjel og kropp blir en vibrerende enhet. Håpløshet erstattet med forventning og en kjøreplan som leder den reisende mot målet samtidig som at man forstår at reisen er målet. Jeg blir stolt over motet som forfatteren her viser for ja, det vil være mange kritiske røster og forstår seg påere. Vi er i et paradigmeskifte og sjeler har kommet til jorden for å være pådrivere for dette. Vi er en sjel som skaper en kropp som redskap for sjelen og på samme måte som vitenskapen nå erkjenner at vi er energivesen så løfter vi blikket mot skapelsens magi og erkjenner at vi ikke er låst i en diagnose av andres persepsjoner av hvem vi er. Forfatteren viser oss hvem vi er gjennom egen erfaring, indre visdom og et brennende hjerte for menneskene. Jeg tror på henne. Jeg ser gjennom hennes øyne. Om det er en bok du burde lese nå så er det denne. “

Helga Krøgers sammendrag fra HelseBibelen;

“Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen, både i Norge og på verdensbasis. Blant unge er det en stigende trend, og selvmord er nå i globalt perspektiv den tredje største årsak til død blant 15 til 19-åringer. Foretar man dypdykk i statistisk materiale så er det svært mange mennesker i verden med tilværelser farget av smerter, lidelser, traumer og sykdommer. Kostnadene er enorme, både personlig, for omverdenen og ressursmessig. Hva om man brukte penger på mental helse i stedet for mental sykdom?

Helsebibelens intensjon er å presentere et utvidet perspektiv på helse og menneskelig eksistens. Gjennom bevissthet, emosjoner og kontakt med sjelen kan vi øke vår forståelse av oss selv og derigjennom andre. I kimen av å forstå oss selv og våre medmennesker ligger potensialet for å skape en bedre verden for mennesker å leve i. Helsebibelen er en ekspedisjon; først får vi høre om forfatterens egenerfarte reise i et liv preget av vonde opplevelser som kulminerte i at sønnen hennes valgte bort livet. Dernest får vi vite hvordan forfatteren klarer å reise seg igjen ved bruk av alternative, vitenskapsfundamenterte terapiformer som ser mennesket holistisk. Vi blir presentert for ulike sider med vestlig medisin og helsesystemer som tidvis fremstår som dysfunksjonelle, og som sees i sammenheng med politiske føringer. Til slutt i boken fremlegges det en rekke helsefremmende øvelser vi kan bruke på veien mot dyp selvinnsikt og bedre helse.”

Arrangementet avholdes av DIVINE GRACE forlag