Om meg

Noen ord om meg

Jeg har alltid elsket naturen og vært fasinert av menneskers sinn og helse. Likevel utdannet jeg meg i ungdomstiden innenfor elektronikk i tre år, og jobbet i firmaet Stein Johnsen AS fra 1990 – 1999. I disse årene jobbet jeg praktisk med mekaniske og elektriske systemer.

Eldste sønn, Aleksander, fikk leverkreft i 1996 og dette medførte en krisetilstand med bekymringer og usikkerhet. I møte med hjelpeapparatet møtte familien en støttende sosionom som ordnet de «formelle ting» når livet til vår sønn hang i en tynn tråd.

Dette gjorde slik at jeg høsten 1999 var tilbake på skolebenken for å ta studiekompetansen slik at jeg kunne følge hjertet og utdanne meg til sosionom. Under sosionomutdanningen jobbet jeg i rusomsorgen hvor jeg raskt oppdaget at sosionomutdanningen ikke gav tilstrekkelig kompetanse i arbeid med traumer og sjelesår. Samarbeid med gestaltterapeuter bidro til at jeg utdannet meg til gestaltterapeut som en forlengende kompetanse av sosionomstudiet. Gjennom gestaltterapiutdanningen måtte vi jobbe i egne mønster og skyggesider slik at vi ikke overførte «blinde områder» til klientene. Essensen i gestaltterapi handler om oppmerksomhetstrening og utforsking av valg.
Denne terapifilosofi er kreativ, fenomenologisk, nærværende og med en utvidet helhetsforståelse av mennesket.

Min erfaring er at gestaltterapiutdanningen er en av de beste «godkjente» terapiutdanning vi har i Norge. Min nysgjerrighet mot helse, utvikling og vekst bidro til at jeg fortsatte å utdanne meg til regresjonsterapeut, hypnoterapeut, EFT Power terapeut (emosjonell frihets terapeut) og helse mentor og energimedisin coach. Ved siden av å jobbe som terapeut og helse mentor utdannet jeg meg innenfor sjamanistiske teknikker som blant annet bidro til avpersonifisering av emosjonell og energetisk programmering.

Jeg har i årenes løp jobbet i helsenorge gjennom statlige, kommunale og private bedrifter, og i ulike frivillige organisasjoner. I hovedsak er det psykiatri av ungdom og voksne som har vært min ekspertise.

Arbeidsoppgaver i helsenorge har vært innenfor rus og psykiatri, barneverntjenesten, behandlingsinstitusjoner, skole, beskyttelsestiltak kode 6, akuttiltak, ettervern, mentor for nyankomne flyktninger i prosjekt med NAV, veiledet bedrifter og behandling av traumeterapi i eget firma. Jeg har fulgt klienter gjennom rettsaker, i politiavhør, på sykehus, i barnevernsaker, til BUP, familiesamvær, og gjennom ulike hjelpesystemer. De fleste som jobber i offentlig sektor har i årevis gjort det vi kan for å forbedre hjelpetiltakene og systemene vi er en del av. Offentlig sektor utgjør 34% av alle sysselsatte i Norge                                               

Høsten 2014 etablerte jeg firmaet Hjertepeggy AS som tilbyr terapi, coaching, gruppe-veiledning, ettervern og kursing. Jeg har jobbet som mentor for Hjerteakademiets coaching utdannelse og ledet grupper som har utdannet seg til coach. Jeg har vært leid inn av karriere Troms og jobbet med nyankomne flyktninger i metoden ”klart jeg kan” –innsyn gir utsyn. Har også jobbet som prosjektleder for å få ned sykefraværet i bedrifter. Fra 2021 har jeg tilbyd energimedisin coaching til mine kunder som har bidratt til å endre menneskers liv.

Alle arbeidsforhold har gitt meg god erfaring og læring i forhold til helse og tilfrisking. Likevel er det erfaringene fra egen familie med fem barn som har gitt meg den dypeste lærdom i livet. Alle mine barn er sensitive mennesker som har absorbert store mengder energier fra omgivelsene 💫 💫 💫. De to eldste barna har hatt ekstra omfattende helseutfordringer helt siden fødsel. Eldste sønn valgte å ta sitt liv sommeren 2015 da han hadde mistet håpet om et smertefritt liv som sensitiv. Akkurat som meg har barna erfart at omgivelsene har bidratt til ubalanse og sykdommer. Både barnehager, skoler, fritidsgrupper og arbeidsplasser har vist oss systemer som er lite støttende for sensitive mennesker 🥺 😭 😰.

Hovedårsaken til at våre omgivelser har bidratt til ubalanse og sykdom handler om fordømmelse og janteloven.  Våre holdninger er aspekter av  janteloven. Nyhetsbildet forsterker ofte janteloven der vi bli matet med frykt og skremsler som gjør slik at vi er mer tilbøyelig til å godta tankeparadigmet i samfunnet.

Det norske tankeparadigme holdt på å ta livet av meg i 2013 da jeg forberedte meg på min fysiske død. Hjertet mitt klarte ikke belastningene.

Epigenetikk har vist oss at mennesker er forbundet med omgivelsene like mye som alt annet. Genene våre styres av epigenetikk der informasjonen fra miljøet vårt tolkes av cellene våre og deretter brukes til å styre genene. Omgivelser har større betydning i forhold til hvilke gener som kommer til uttrykk i oss 🧬 🧬 🧬.

Danskfødte forfatter Aksel Sandemose har skrevet flere psykologiske romaner der han i 1933 skrev janteloven og de uskrevne lovene i det skandinaviske samfunnet. Mitt tilsvar til janteloven er #sjels-prinsippene som gir oss støttende tanker og sannheter som aktiverer trivsel, helse og velvære 🤩 🤣 🥳 🤪.