Om meg

Noen ord om meg;

Jeg er en bevisst kildeskaper som har valgt denne tid på jorden for å være en drivkraft for paradigmeskiftet som finner sted i menneskelivet i det 21. århundre. ALLE menneske er født med unike talenter, og som shapeshifter hjelper jeg folk til å oppgradere sitt vesen i samsvar med deres essens og sjel. Jeg fusjonerer sjelstiden slik at vi kan leve i superflyt med gjennombrudd og magisk livsstil. Min ekspertise er blant annet å bringe DEG inn i gjennombrudd og superflyt slik at du kan være en bevisst kildeskaper. Alt liv henger sammen. Din lykke er min lykke. Din suksess er min suksess 💫✨🌈

Mitt navn er Ann-Peggy Hjerte Divine, født i 1973, gift og mor til 5 barn. Jeg ble født med hjertefeil (VSD = ventricular septal defect), og var mye syk de første leveår. Som baby ble jeg godt fulgt opp på sykehuset av det fantastiske offentlige hjelpesystemet i Norge. Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av helse og mennesker, og undret meg over hvorfor noen ble mer syke enn andre, og årsaken til dette. Jeg er født med karaktertrekket empat som gjorde slik at jeg tok inn energetisk imprint av menneskene rundt meg. Dette gjorde meg ganske forvirret og usikker fordi jeg ble fortalt at jeg skulle stole mer på ordene som ble sagt, i forhold til det jeg sanset fra mennesker. Dette førte til at jeg som 5 åring lukket mitt hjerte totalt. Dagen jeg lukket hjertet ble et traume som skapte en indre ubalanse som gjorde slik at jeg etter hvert utviklet mentale og fysiske sykdommer.

Innenfor vestlig medisin har vi i mindre grad tatt innover oss kunnskapen og visdommen i forhold til følelser/emosjoner og å leve med et beskyttet hjerte. Når jeg lukket mitt hjerte som 5 åring hadde jeg bygget opp et forsvar og beskyttelse, slik at jeg stolte mer på matrisen og ordene i samfunnet (foreldre, skole, media) enn jeg stolte på mine egne sanser. Et lukket hjerte betyr at vi stoler mer på andre (ytre kilder) enn det vi stoler på oss selv. Å ikke stole på seg selv, er det samme som å gi fra seg kraften og essensen av den vi er. Alle som lever med lukket hjerte vil utvikle mentale, fysiske og etter hvert kroniske sykdommer. Vi trenger å være i energiflyt for å være i indre balanse og harmoni, ellers vil våre indre organene etter hvert bli ubalanserte og gi oss smerter. 

Et lukket hjertet viser oss erfaringer der livet er for hardt, og at vi ikke har lyst å hanskes med det. Å føle at hjertet er lukket, å føle seg såret, avvist, forherdet og kald. Dette er det samme som å gi avkall på kjærlighet fordi vi ikke tror vi fortjener det. Dette henger sammen med mentale sannheter der vi nedvurderer oss selv og er selvkritiske. Vi kan føle oss verdiløs, sint og bitter, og påta oss for mye ansvar slik at vi deretter føler oss stresset og urolig. Med et lukket hjerte gir vi ofte for mye av oss selv og driver oss selv lengre enn vi egentlig tåler. Vi lytter ikke til vårt eget hjerte.

Følelser som utilfreds, skuffet, ydmyket, sår og ensomhet er emosjonelle uttrykk når vi lever med et lukket hjerte.

Med lukket hjerte lever vi ensidig etter vår programmerte tankeidentitet og våre mentale skripter. Vi lærer å lytte mer til andres informasjon enn til vår egen kropp, sansene og hjertes visdom, som vil si det samme som å leve i motstand til livet og seg selv. Når vi lukker hjertet innsnevres våre liv der vi kun eksisterer fra tankeerfaringene fra tidligere historier og opplevelser. Mennesker som lever fra sinnet, uten å inkludere følelsene og kroppen opplever oftest flere NOK-punkt som fører til ubalansert mental og fysisk helse. Vi lever da på mange måter utro mot vår sjelsidentitet. Ikke fordi vi er løgnaktige, men fordi vår overlevelse har tilpasset seg omgivelsene, som overkjører essensen av oss. Det første fysiske symptomet jeg fikk etter at jeg hadde lukket mitt hjerte, var gjentatte ørebetennelser, og i 12 års alderen begynte kroppen å smerte voldsomt med ulike sykdommer, der smertekroppen etter hvert ble min normale tilstand.

Når hjertet er åpent for alt som er, og inkluderer alt vi noen gang har vært eller noen gang vil være i dette øyeblikket, er det en rytme som begynner å bevege seg i oss. Denne rytmen har en dimensjon, stor dynamikk og en følelse av flyt, slik at vi ikke blir holdt i noen tankeprosess, eller noen bestemt måte å tro på. Snarere er vi åpne for alt vi bærer på, alle evner, instinkter og sannheter, slik at vi kan tilby dem i hvert øyeblikk til våre omgivelser og til oss selv.

Når hele kroppssystemet er åpent er vi i super flyt med sammenhengende overføringer uten at vi nødvendigvis trenger å gjøre noe. Når denne livskraften strømmer gjennom hjertet, vil alle hjerte kvalitetene frigjøres som medfølelse, kjærlig vennlighet, glede, ærbødighet, nysgjerrighet og mot. Alt kommer ut av hjertet, og hodesenteret blir ren persepsjon, klarhet, dyp forståelse, innsikt, visdom og trygghet på hva som trengs i øyeblikket. Et åpent hjerte er en av de viktigste forebyggende faktorene til god helse. Et åpent hjerte gir oss et harmonisk indre miljø der alle våre indre organer spiller på lag og støtter oss i alt vi ønsker å utrette på jordkloden.

Utdanning, karriere og arbeidserfaring

Jeg utdannet meg i ungdomstiden innenfor elektronikk i tre år, og jobbet i firmaet Stein Johnsen AS fra 1990 – 1999. I disse årene jobbet jeg praktisk med mekaniske og elektriske systemer.

Eldste sønn, Aleksander, fikk leverkreft i 1996 og dette medførte en krisetilstand med bekymringer og usikkerhet. I møte med hjelpeapparatet møtte familien en støttende sosionom som ordnet de formelle ting når livet til vår sønn hang i en tynn tråd.

Dette gjorde slik at jeg høsten 1999 var tilbake på skolebenken for å ta studiekompetansen slik at jeg kunne følge hjertet og utdanne meg til sosionom. Under sosionomutdanningen jobbet jeg i rusomsorgen hvor jeg raskt oppdaget at sosionomutdanningen ikke gav tilstrekkelig kompetanse i arbeid med traumer og sjels sår. Samarbeid med gestaltterapeuter bidro til at jeg utdannet meg til gestaltterapeut som en forlengende kompetanse av sosionom studiet. Gjennom gestalt terapiutdanningen måtte vi jobbe i egne mønster og skyggesider slik at vi ikke overførte «blinde områder» til klientene. Essensen i gestaltterapi handler om oppmerksomhetstrening og utforsking av valg.
Denne terapifilosofi er kreativ, fenomenologisk, nærværende og med en utvidet helhetsforståelse av mennesket.

Min erfaring er at gestaltterapiutdanningen er en av de beste «godkjente» terapiutdanning vi har i Norge. Min nysgjerrighet mot helse, utvikling og vekst bidro til at jeg fortsatte å utdanne meg til regresjonsterapeut, hypnoterapeut, EFT Power terapeut (emosjonell frihets terapeut), helse mentor og energimedisin coach. Ved siden av å jobbe som terapeut og helse mentor utdannet jeg meg innenfor sjamanistiske teknikker som blant annet bidro til avpersonifisering av emosjonell og energetisk programmering.

Jeg har i årenes løp jobbet i helsenorge gjennom statlige, kommunale og private bedrifter, og i ulike frivillige organisasjoner. I hovedsak er det psykiatri av ungdom og voksne som har vært min ekspertise.

Arbeidsoppgaver i helsenorge har vært innenfor rus og psykiatri, barneverntjenesten, behandlingsinstitusjoner, skole, beskyttelsestiltak kode 6, akuttiltak, ettervern, mentor for nyankomne flyktninger i prosjekt med NAV, veiledet bedrifter og behandling av traumeterapi i eget firma. Jeg har fulgt klienter gjennom rettsaker, i politiavhør, på sykehus, i barnevernsaker, til BUP, familiesamvær, og gjennom ulike hjelpesystemer. De fleste som jobber i offentlig sektor har i årevis gjort det vi kan for å forbedre hjelpetiltakene og systemene vi er en del av. Offentlig sektor utgjør 34% av alle sysselsatte i Norge.             

Høsten 2014 etablerte jeg firmaet Hjertepeggy AS som tilbyr terapi, coaching, gruppe-veiledning, ettervern og kursing. Jeg har jobbet som mentor for Hjerteakademiets coaching utdannelse og ledet grupper som har utdannet seg til coach. Jeg har vært leid inn av karriere Troms og jobbet med nyankomne flyktninger i metoden ”klart jeg kan” –innsyn gir utsyn. Har også jobbet som prosjektleder for å få ned sykefraværet i bedrifter. Fra 2021 har jeg tilbyd energimedisin coaching til mine kunder som har bidratt til å endre menneskers liv.

Alle arbeidsforhold har gitt meg god erfaring og læring i forhold til helse og tilfrisking. Erfaringene fra egen familie med fem barn har gitt meg den dypeste lærdommen i livet. Alle mine barn er sensitive mennesker som har absorbert store mengder energier fra omgivelsene 💫 💫 💫. De to eldste barna har hatt omfattende helseutfordringer helt siden fødsel. Eldste sønn valgte å ta sitt liv sommeren 2015 da han hadde mistet håpet om et smertefritt liv som sensitiv. Akkurat som meg har barna erfart at omgivelsene har bidratt til ubalanse og sykdommer. Både barnehager, skoler, fritidsgrupper og arbeidsplasser har vist oss systemer som er lite støttende for sensitive mennesker 🥺 😭 😰.

  • Hovedårsaken til at våre omgivelser har bidratt til ubalanse og sykdom handler om fordømmelse og janteloven.  Våre holdninger er aspekter av  janteloven. Nyhetsbildet forsterker ofte janteloven der vi bli matet med frykt og skremsler som gjør slik at vi er mer tilbøyelig til å godta tankeparadigmet i samfunnet.

 

  • Det norske tankeparadigme holdt på å ta livet av meg i 2013 da jeg forberedte meg på min fysiske død. Hjertet mitt klarte ikke belastningene. Jeg hadde utviklet stress hjerte (harehjerte) som slo urytmisk, uregelmessig og raskt i flere måneder i strekk. Legen sa at hjertet ikke klarte alle belastningene som hadde vært opp gjennom årene, og at en radikal endring i livet måtte til.

 

  • Epigenetikk har vist oss at mennesker er forbundet med omgivelsene like mye som alt annet. Genene våre styres av epigenetikk der informasjonen fra miljøet vårt tolkes av cellene våre og deretter brukes til å styre genene. Omgivelser har større betydning i forhold til hvilke gener som kommer til uttrykk i oss 🧬 🧬 🧬.

 

  • Danskfødte forfatter Aksel Sandemose har skrevet flere psykologiske romaner der han i 1933 skrev janteloven og de uskrevne lovene i det skandinaviske samfunnet. Mitt tilsvar til janteloven er #sjels-prinsippene som gir oss støttende tanker og sannheter som aktiverer trivsel, helse og velvære 🤩 🤣 🥳 🤪.