En bedre verden

En BEDRE VERDEN

Vi er mange som ønsker å skape en bedre verden. Den oppvåkningen som foregår på hele kloden viser oss at dette ønsket skjer i stor skala. Alle mennesker ønsker å leve med FRIHET i eget liv. VIRKELIG frihet starter i våre hjerter og i vårt sinn ❤️ 🧠.

Min påstand er at vi fram til 2020 har fokusert for mye på den ytre verden og rettet fordømmende fingre mot syndebukker. Religioner, regjeringer, autoriteter, ideologier og andre grupperinger hevder alle å ha en “ultimat” sannhet for en bedre verden? De fleste handler ut ifra at «min tro er den rette tro». Tankegangen om at «min sannhet er den rette sannhet» er meget fordømmende. Det som gjør slik at religion og statsmakter blir farlig, er deres syn på den ultimate sannhet. Dette betyr at alle andre tar feil. Historien har vist oss at det er livsfarlig å påberope seg sannhetsmonopol, og det finnes nok av eksempler på konflikter i religionens navn, i ualminnelige tider og på de fleste steder. Selv i alternative miljøer finner vi fordømmelse der noen forteller hvordan andre skal gjøre det, og hva som er rett og hva som er feil. Flere mener de har “rette” sannheten fordi de har holdt på i 30 – 40 år, og dermed kommet mye lengre enn andre. Vi måler oss opp mot hverandre i alle sosiale situasjoner, uavhengig om vi er i grupper, medlemmer av religiøse menigheter eller selverklærte sannhetsbaroner. Vi setter oss til dommere over andres åndelige utvikling som vi faktisk ikke har noen ting med 👎. 

Mitt mirakelønske for menneskeheten er at vi åpner opp for mangfoldet og endrer sannheten om at «min tro er den eneste rette tro» 🙏  🙏  🙏 

For å skape en bedre verden må alle starte med sitt indre landskap. For å skape fred i verden, må vi først og fremst skape fred i oss selv. Den ytre verden er en projeksjon av menneskenes indre verden. Det vi har i vår psyke og vårt energiske biosystem påvirker direkte alt vi gjør. Vi må bli den forandringen vi ønsker å se i verden, som Mahatma Gandhi sa.
Som voksne er vi ansvarlige mennesker, og fremfor alt annet må vi modellere det eksemplet vi ønsker å se i verden. Vårt største ansvar er det vi velger å bidra med i våre omgivelser. Vi har alltid et VALG, uansett situasjon. Vi hører ofte “jeg hadde ikke noe valg“. Noen ganger kan det faktisk se ut som om vi ikke har noe valg. I disse situasjonene er det ofte vårt ego og egobevisstheten som blinder oss. Vår egobevissthet kan føre oss langt hjemmefra vår sjelebevissthet. Egobevisstheten viser til menneskers programmerte tanker, mens sjelebevisstheten viser til våre hjerter ❤️.

Når vi får ro i sinnet lærer vi å lytte til hjertestemmen. Vi trenger koherens mellom hjernen og hjertet for å skape fred og en bedre verden. Det vi ser i dag er at egobevissthet og emosjonell bagasje har ført til grådighet, hovmod, misunnelse, utukt, vrede, fråtseri og identifikasjoner. Dette skaper krig, ubalanse og omgivelsessykdommer.

Alt starter med det vi skaper i oss selv” 

Ann-Peggy 💛 Divine

Det mest modne å gjøre for våre barn og etterkommere er å ta ansvar for våre «historiske» sår og tap. Bak fasader og status bærer flertallet av menneskeheten sorg og tap i sine hjerter. En person som lever fra sitt kjærlige indre landskap, uten undertrykte følelser bidrar ikke til vold, tortur, drap og overgrep. Når vi setter oss over hverandre med en hierarkisk persepsjon tillater vi oss å dømme andres liv. Når vi virkelig tar ansvar, gjør vi først de nødvendige endringene i oss selv. Slik slutter vi å skape omgivelsessykdommer, konflikter og krig. Alle som lever med fordømmelse er i stand til å krenke mennesker. For å virkelig skape en bedre verden må vi først transformere fordømmelsesstrukturen i oss selv. Som mennesker er vi tilknyttet alt. Vi kan skaper helse og vitalitet fra vår indre tilstand, og dette vil reflektere tilbake på oss. Verdier som er viktig i denne tid er -ansvar, -mot, emosjonell intelligens og -høyere bevissthet.

Når vi handler med lav bevissthet, er vi som larver og zombier som ubevisst skader våre omgivelser. Vi går i søvne i forhold til det større bildet av verden og egen sjelebevissthet. Verden trenger en heltereise, der alle forvandler lavere nivåer av bevissthet og fordømmelse. Dette er et samarbeidsprosjekt. Å skape god helse handler om våre omgivelser og alt vi er en del av. Alle er koblet til hverandre, til andre arter, planter og hele universet. Det vi gjør mot andre, gjør vi også mot oss selv og hele verden. Vi må slutte å drepe unge menneskesjeler. Norge og Norden kan starte heltereisen som reduserer omgivelsessykdommene og de ubevisste drapene som pågår.

🙏 Min bønn er at Norge, Norden og etter hvert alle vestlige land kan lede vei og være rollemodeller for resten av verden med å oppgradere høyere bevissthet og åndelig utvikling av kraft og helse. Norden og flere vestlige land har alle forutsetninger og ressurser som kreves for å få til en revolusjon innen utdannelsessystemer, helsesystemer, myndigheter, politikk og offentlig velferd. En revolusjon som inkluderer følelser, sinnets natur, grunnholdninger, og den åndelige delen av mennesket. Alle landene kan inngå et større samarbeid med åpenhet og inkludering, og være den endringen vi ønsker å se i verden. Vi må være og modellere det forbildet og den menneskeheten vi ønsker. Vi kan etterleve de verdier og holdninger som vil bidra til en fredfull og inkluderende verden for alle. Norden kan vise verden en heltereise og revolusjon på systemnivå slik at vi kan lage en bølge av indre velferd som smitter til alle verdens kontinenter. Både første og andre verdenskrig startet i den vestlige verden, selv om krigene spredte seg til andre kontinenter 🌎 🌍 🌏.  Ettervirkningen fra verdenskrigene har påvirket alle land og er en del av vår felles historie- og kulturarv. Nå er tiden klar for å transformere sårene og skadene fra vår fortid der Norden og vestlige land kan rydde opp med en heltereise som oppgraderer systemene og menneskeheten.

«Skap en bedre verden med å modellere den endringen du ønsker å se i verden.”

 Ghandi & Ann-Peggy 💛