3 viktige VERDIER

Viktige VERDIER/DYDER

Det snakkes mye om verdier og dyder.
Å leve ut verdier og dyder er noe annet enn å lese dem fra et dokument der vi kun forholder oss til dydene fra vårt mentale sinn.

Verdier og dyder blir ofte sett på som synonyme, men de er egentlig ganske forskjellige. Enkelt sagt Verdier er mål eller idealer eller til og med meninger. Dyder er atferd som viser høye moralske standarder. Dyder er hvordan vi praktiserer og viser karakter.

Denne siden ønsker i hovedsak å synliggjøre “dyder” og hvordan vi praktiserer og kultivere vår karakter.

Dyden TÅLMODIGHET har vært utfordrende for meg å ære til det fulle. Jeg måtte jobbe flere runder i meg selv for å “eie” dyden tålmodighet. Jeg har vært tålmodig med medmennesker, venner og kunder der jeg ikke klarte å være like tålmodig i min egen prosess. Vi har et meget stresset samfunn som programmerer oss med fordømmelse, utilstrekkelighet og alt vi MÅ gjøre. Å leve med tålmodighet er noe vi trenger å øve oss på. Det handler om balanse i alt, der vi i dag ofte ønsker umiddelbar belønning og liker-klikk.

Undersøkelser viser at barna ofte velger umiddelbar belønning fremfor tålmodighet og det å vente på et bedre og mer fordelaktig resultat. Vi har programmert oss selv til hurtighet og snarveier for å få suksess og overflod. Barn vil være populære der de vil ha fans og liker klikk. “Kvikk-fiks” fungerer som regel ikke i det fysiske livet. Du må klargjøre deg og vokse med tålmodighet.

Verdier og dyder er FØLELSER og en sanseopplevelse. Dydene forteller oss hvordan følelser vi ønsker å leve gjennom.

Hjemfølelsen min er DIVINE GRACE 💫✨💫✨

Hva er din hjemfølelse?

Dyden fra TILGIVELSE er viktig i forhold til egen historie, våre forfedre og mest av alt oss selv. Det å gråte, sørge, være intim og nær oss selv er et aspekt av tilgivelse. Så lenge vi forholder oss til vårt fysiske liv vil tilgivelse være essensielt slik at vi kan gi oss selv friheten og freden vi søker.

Klarer du å sende gode tanker og be for de personene som har såret deg? Når du bærer bitterhet, sinne og hat mot andre er det du selv som blir bærer av disse destruktive emosjonene. Det kan godt være at de som har krenket deg ikke fortjener tilgivelse sett fra et personlig perspektiv. Likevel ser vi som regel bare få prosenter av det hele bildet av alle situasjoner i livet. De som krenker og utfører overgrep lever selv med sår, og leter etter måter å fjerne egen sårhet.

Radikal tilgivelse er mulig, slik at utfordrende hendelser kan transformeres fra sårhet til ressurs og styrke. Måten vi lagrer alle opplevelser i livet har stor betydning for sinn og kropp. Radikal tilgivelse krever at vi må endrer måten vi tenker på. Vi må aktivere indre kraft til å radikalt endre vårt sinn og tanker om verden.

TILLIT er en viktig dyd for alle. Tillit til seg selv og sjelen speiler alle aspekter av vårt liv. De fleste nordmenn lever med mange redsler og bekymringer. Vi lever i et tillits-samfunn der vi i kjernen av oss selv har tillitsproblemer. Ekte tillit handler om selvtillit til sin sanne essens.

Alle på jorden har egen unik pensumvei. Vi har ikke like reiser og erfaringsveier. Vi blir satt inn i systemer der vi må tenke likt og på bestemte måter, og dette er uheldig for oss. Med dette skaper vi sykdommer. Når vi snakker om tillit så er FAITH et høyeste nivå av tillit.

Faith handler ikke om en religiøs tilhørighet, der det for meg handler om mitt sannferdige hjerte og kontakten med sjelen. Faith, tillit og sannheter er ulike aspekter av samme essens. Menneskets sanne religion er deres unike sjeler. Du trenger tillit til din egen selvskapte reise som du ønsker fra din høyere sjel.

Alle sykdommer og utfordringer kan vi bruke som inngangsporter og gaver for å komme til vår sjels-essens. Alle dine ønsker og lengsler kan du oppnå. Janteloven og programmeringen i kulturen er som regel det som hindrer oss. Om du har en “naturlig” lengsel kan du nå denne. Hvis du øver og tar innover deg kraften og læringene fra verdiene tillit – tålmodighet – og tilgivelse vi du nå dine ønsker og sjelegaver.

“Become the Change You want to See in the World”. -Dalai LAMA

#Truth. – Synliggjør din sannhet ❤️