Helseforum

Sammen skaper vi god helse, trivsel og lever ut vår unike sjelsgave

Noen er glad i deg ❤️

-Velkommen til et trygt SOME-samfunn med støttende felleskap til å skape trivsel, god helse og gode relasjoner👫👭🕺👬💃🏼🕴🏻👯‍♀️

Folk trenger frihet til å være seg selv med alle fasetter og unikheter. Når vi er fri inni oss, skaper vi fundamentet for god helse. Selv om vi ofte tenker på oss selv som fri, ser vi at holdningene i samfunnet fortsatt ønsker at vi skal holde oss innenfor en A4-boks. Vi lever i et jantelov-samfunn der statussymboler, likes, glamor, glitter og ytre perfeksjonisme fortsatt preger fasadelivene våre. Dette medfører flere helseutfordringer og omgivelsessykdommer 😱. Kreft, avhengigheter, angst, depresjon, ME, fibromyalgi, revmatiske sykdommer, spiseforstyrrelse, tvangslidelser, schizofreni, psykose, OCD og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) med flere er omgivelsessykdommer.

Sårbarhet og indre helse er den viktigste ressursen som bidrar til trivsel og et godt liv. Vi trenger å tåle alle sider av vår eksistens 🥰 🥺 😢 😪 🤕 🤣 🤪 🤩 

Du er vakker og unik akkurat slik du er

Helseforumet er laget for deg som:

Er opptatt av helhetlig helse.

Helhetshelse inkluderer mental, emosjonell, fysisk, spirituell og bevisst helse. I de vestlige helsetradisjonene har fokusområdene dreid seg om mental og fysisk helse. Fysisk trening, sunn mat og mentale tanker dominerer helsefeltet. Til tross for dette ser vi økning i mentale sykdommer og kroniske lidelser. For å skape god helse og et balansert liv trenger vi å inkludere helheten av mennesket der helsen vår både er bevissthet (våkenhet), spirituell, fysisk, emosjonell og mental. Mennesker er fler dimensjonale og komplekse skapninger som påvirkes av mange krefter og samfunnets omgivelser. Dess mer vi forstå kompleksiteten av vårt liv, dess bedre kan vi skape drømmelivet og det vi er kommet til jorden for å være.

Ønsker transformasjonslæring og sjelspsykologi til å stå i din sjels-essens.

Alle er født med unike sjelsgaver og naturlig intelligens. Når vi vet hvem vi er og hvorfor vi er her lever vi med mening, trivsel og glede. Når vi snakker om hjertestemmen, intuisjon og magefølelse er dette språket til sjelen. Sjelen er den overordnede del av oss som sitter på alle svarene i våre liv. De fleste læresystemer lærer oss begrensende sannheter som er tilpasset samfunnets rådende prinsipper. I dag ser vi at mange mennesker opplever meningsløshet og ensomhet fra den begrensende tankegangen vi bli presenter for. Vi trenger å navigere tilbake til vår sjels-essens som vet og som har en intelligens større enn alt annet.

Ønsker å forstå en større del av menneskelig eksistens.

Individualismen har bidratt til et snevert og begrensende syn på menneskelig eksistens. Vi har lært at vi er vår egne lykkessmed uavhengig av omgivelsene og menneskene rundt oss. Vi vet i dag at de relasjonelle forhold fra barnsben har stor påvirkning på oss. (epigenetikk) Vårt forhold til himmel, jorden, dyrene, menneskene, samfunnet, universet og alt i våre omgivelser har betydning for helheten av oss. Med økt bevissthet og kunnskap skaper vi trygghet, trivsel, tillit, sinnsro og trivsel.

Jeg er Ann-Peggy Hjerte Divine og driver helseplattformen Annpeggy.no. Helt siden barneår har jeg vært opptatt av mennesker og helse. Jeg har hatt flere titalls helseutfordringer som barn, ungdom og voksen. Erfaringer fra å være mamma til sensitive barn har gitt meg utvidet helseforståelse på flere nivå. Mine barn og jeg er høysensitive, og dette medfører at vi tar inn andre menneskers energier – i tillegg til forfedres energier.
Helseutfordringer fra kunder, pasienter, familie og venner har ledet meg til opplysning og kunnskap over intellektuell forståelse slik at jeg nå lever med god helse, sinnsro og sjelefred. Jeg har tilknyttet med sjelegaven med helbredelse av sykdom slik at jeg kan hjelpe mennesker med sykdommer og ubalanser over terapeutiske metoder og teknikker.

De fleste av oss har ikke lært hva som er mulig å skape av naturlig ekstase og godhet gjennom vår fantastiske kropp. God helse starter i vårt indre. Mennesker skaper ubevisst omgivelsessykdommer fordi vi er emosjonelt og vibrasjonelt programmert. Med økt forståelse og innsikt kan vi skape god helse og trivsel i våre liv uavhengig av hva vi har gjort tidligere. 

Du er en STOR skaper, som kan skape alt godt i ditt liv 🍭 🥤 🌮 🧁 🥂 🤣 🤩 🥳 

VELKOMMEN som medlem

Bevisst helse krever at vi forstår oss selv, hvem vi er og hvorfor vi er her. Når vi ikke inkludere bevisst- og spirituell helse, som inkluderer sjelspsykologi, mister vi den største faktoren til god helse og et meningsfullt liv.