UBUNTU

UBUNTU

Sjelens livsfilosofi tar utgangspunkt i Ubuntu som er et etisk, humanistisk livssyn som er tuftet på «JEG ER FORDI DU ER». Hjertet gir oss sannheten om hvilken service vi ønsker å bistå med på jorden. Sjelens impulser kjenner vi i hjertet og følelsene. Hjertet er et sanseorgan i tillegg til å være et organ som pumper blod gjennom kroppen. Hjertesansen er et uttrykk av evighetens ånd som omfavner hele virkeligheten der alt er forbundet.

Ubuntu beskriver forbindelsen mellom alle sjeler og alt vi omgir oss med. Ubuntu legger vekt på fellesskap, menneskers forbindelser og sjelens språk og dyder. Når vi lever etter livsfilosofien ubuntu inkluderer dette sjelens språk med følelser, inkludering, tilknytning, nestekjærlighet, ærbødighet, altruisme, trygghet, sårbarhet, ærefrykt, intuisjon, mottakelighet, åpenhet, medfølelse, visdom, grace og tilgivelse. Ordet har opprinnelse fra Sør-Afrika, og tenkemåten blir sett på som en tradisjonelt afrikansk livsfilosofi. Erkebiskop Desmond Tutu uttalte i 1999 en definisjon på denne livsfilosofien;

«En person med Ubuntu er åpen og tilgjengelig mot andre, anerkjenner andre, føler seg ikke truet av at andre blir bemidlet og har det bra, for han eller hun har en korrekt selvbekreftelse som kommer fra å vite at han eller hun hører hjemme i en større helhet og blir nedtrykt når andre blir ydmyket eller nedtrykt, når andre blir torturert eller holdt tilbake.»

Vi trenger å vite at;

«Jeg er ALT. Alt i Universet er MEG».

Uten denne visdommen er det ingen tilstrekkelig utdannelse eller myndiggjøring i et menneske. Uten mangfold skaper vi traumer, sykdommer, ødeleggelse og fordømmelse.

Ubuntu gir oss den grunnholdningen og det tankeparadigmet som trengs for å skape bærekraftige systemer på jorden. Ubuntu synkroniserer menneskers motstridende aspekter av realitet og eksistens. Det omfavner både det bevisste, underbevisste og superbevisste sinnet slik at vi integrerer en utvidet identitet av helheten. Mentale sykdommer oppstår blant annet som et resultat av at samfunnet kun anerkjenner tankeidentiteten, og ekskluderer følelsesidentiteten og sjelsidentiteten, kapittel 20:3 i HelseBibelen. Vi er et komplekst menneske med mange dimensjoner og skapelsesformer. Ubuntu bidrar til forebyggende helse og fred i verden.

Vi trenger å lære fremtidens barn en identitet som bygger på en global og kosmisk sammenheng. Vi ønsker å gjøre vår identitet så stor som mulig, slik at den inkluderer utvidet forståelse og inkludering. Innskrenket identitet er lag av ignoranse, redsel, frykt, separasjon og sykdom. Barn trenger å lære globale sanger, der vi identifiserer oss med alle mennesker, dyrene, plantene og alt liv på jorden. Bare da vil menneskelig intelligens virke for alles gode. Uten global og kosmisk identitet blir vi egoister.

«My Rainbow Race» er en global sang skrevet av fredsaktivist, folkesanger og forfatter Pete Seeger (1967). Den bygger på UBUNTU.