Hjerteveien

Visdomskodene (tidligere hjerteveien) er helgekurs med transformasjonslæring. Vi lærer å skape «himmel på jorden» 

“Himmel på jorden” er en bevissthetstilstand som skapes gjennom hjertekraften. Det er et indre persepsjon skifte. Persepsjonen er mentale konstruksjon av tolkning, ervervelse, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon.  

Ren sannhet føles og forstås med alle fibre i kropp og sjel. Gjennom selverkjennelse, selvinnsikt og sjelebevissthet er vi i kontakt med den hellige og upersonlige del av oss (himmel på jord-tilstanden). Dette er sannhetens vei, som ikke dømmer. Vi ønsker som regel å være så mye som mulig av oss selv.
Hvorfor tror du at du er her❓ 
Hva er din livssymfoni❓ 

Referanser fra Modul.1 av Visdomskoden ❤️

Har du tenkt over hva du forventer fra livet❓ Eller hva livet forventer fra deg❓

Hvem er du❓

Du er ikke dine tanker, fordi du tenker dem. Du er ikke dine følelser fordi du føler dem.
Hvem er det som føler og tenker❓ Du er ikke det du har. Du er ikke det du gjør. Hva er det som er under alt dette❓ 

Visdomskoden passer for deg som ønsker å være hjem i deg selv og leve sannhetsveien. Du skaper en bedre verden slik du ønsker å se den. Visdomskoden gir oss et mangfold av felleskap som komplementerer hverandre. Et felleskap med sannferdige mennesker som leve autentiske og ekte på egne premisser. Mennesker som har transformert vet hvem de er og hvorfor de er her. Disse skinner, gløder og stråler kjærlighet. Eksempler finner vi i Dalai Lama, Oprah Winfrey, Barack Obama, Bruno Gröning, Ailo Gaup, Sandra Ingemann, prinsesse Martha Louise og Maya Angelo.

Visdomskoden er en initieringsvei som viser retning når den ytre verden er i endring. Visdomskoden passer ikke for deg som er redd for endringer og ønsker å holde på status quo.

Med transformasjon lærer vi å tilknytte mennesker rundt oss og skaper sunne og gode relasjoner med alle. Transformasjon viser til vår evne til å gå innover, og tilknytte vår egen spirituelle kjerne. I samfunnet snakker vi sjelden om transformasjon, der vi i stedet har blitt besatt av læring. Den viktigste læring og transformasjon handler om menneskesystemets natur som en del av jordklodens og universets større natur og skaperverk. Vi trenger å lære de unge transformasjon, slik at de kan ekspandere måten å se livet på og utvide sin persepsjon. Et sinn som har ekspandert, kan aldri skrumpe inn til dens originale størrelse når vi har endret vårt verdenssyn. Når vi er blitt mer empatiske, snille, medfølende, autentiske og selvstendige vil vi aldri miste dette perspektivet.

Transformasjon kommer fra to ulike situasjoner; De kan komme fra lidelser, ting som setter oss ut av kurs, tap eller sykdom. Når vi kommer gjennom disse utfordringene, er vi klokere og ser verden gjennom nye briller. Transformasjon kommer i denne situasjonen gjennom lidelse, og fra en gradvis utvikling av meningsskapelse. Den andre måten for transformasjon foregår når vi lærer gjennom mentorer og mennesker som selv har gjennomgått transformasjon, og som ønsker å hjelpe oss å finne riktig kurs. Mennesker som står i sin indre visdom, kan hjelpe andre med transformasjon slik at de ikke trenger å gå gjennom lidelse.

Våkne som går gjennom utfordringer vet hvordan de skal seile gjennom denne, og at utfordringer er tilstedeværende for å gi oss en lære. Vi trenger å lære at kjærlighet ikke må komme fra ytre omgivelser, men at dette genereres fra vårt indre. Vi trenger å lære hvordan vi kan leve på sunne måter, og hvordan vi kan håndtere tilbakefall, feiltrinn, følelser, sorger og utfordringer. I tillegg må vi lære oss å møte erfaringer og kriser konstruktivt.

Caroline Myss skriver at det i transformasjon alltid følger et valg. Valg setter en person i et veiskille mellom deres faith og skjebne. Faith er når vi gir avkall på våre valg fra egobevisstheten, og gir oss over til det som er større enn oss. Når vi er født er elementer av vår vei allerede gitt oss. Vi kan snakke ut fra astrologi, arketypiske mønster, biokjemiske elementer, våre gaver, talenter og mange nivå. Myss sier at faith er uavhengig av alle disse faktorene.

Skjebne er når vi selv skriver slutten på vår egen historie. Dette kan vi gjøre våkent gjennom sjelebevisstheten og ved å se det større bildet. Vi bestemmer hvordan livet skal bli, selv om vi i situasjoner opplever hjelpeløshet og avmakt. Vi finner kreative ressurser i oss og forholder oss til nuet. Skjebnen leder oss alltid på den vei der sjelen tar kontroll, i stedet for egoet og våre frykter. Skjebnen knytter seg til faith når vi gir opp egobevisstheten. Skjebnen tar våre sannheter til det som er større enn oss selv og de allierte i den usynlige verden. Skjebnen fører oss alltid til en vei vi ikke kunne forutse, fordi sjelen er sjåføren i vårt liv.

Sadhguru skriver at skjebnen er skrevet av oss selv ubevisst. Hvis vi har kontroll over den fysiske kroppen, vil 15 til 20% av livet og skjebnen ligge i våre hender. Hvis vi har kontroll over sinnet vårt, vil 50 til 60% av livet og skjebnen være i våre hender. Hvis vi har kontroll over livsenergiene vår, vil 100% av livet og skjebnen ligge i våre hender.

Himmelen blir i mange religioner og tradisjoner kalt for opplysning. Dette viser til en komplett endring av persepsjon fra vår egosentriske personlighetsbevissthet og over til sjelebevissthet som består av enhet og fullstendighet. Menneskers felles skjebne handler om transformasjon av egobevisstheten med lidelse og sykdom til sjelebevissthetens enhet og livskraft.

Med en åpen persepsjon kan vi ta inn friskheten og alle input fra intuisjonen som er over de mentale tilstander. Menneskers indre psykologi og åndelige tilstand har en direkte tilknytning til vår fysiske tilstand. Vår indre sannhet handler ikke om fakta, lover og regler. Indre sannhet viser til essensen av den vi er og at sannhetens himmel finnes inni oss som en naturlig del av vår væren.

«Vær takknemlig når det som virker uvennlig kommer fra en klok person».

Rumi.

Selvtransformasjon oppnås ikke gjennom moral, etikk, holdning, og atferdsendring, men ved å erfare den grenseløse essensen av hvem vi er. Selvtransformasjon betyr at ingenting av det gamle er tilbake. Det er et dramatisk skifte i hvordan vi oppfatter og erfarer livet.