Hellige samtaler

Hellige samtaler

I 2023 kommer podcasten «Hellige samtaler» der vi  snakker om hvordan mennesker kan skape god helse, trivsel og hjertevelvære.

Hellige samtaler viser til menneskers subjektive sannheter uten fordømmelse og det som gir oss mening, resonans og påfyll. Vi trenger å lære nye tankeformer, utvidet persepsjon, bevissthet og helhetsforståelse. Måten vi er opplært til å tenke på gir oss sykdommer og ubalanser av ulike slag.

Hellige samtaler viser til helhetlige samtaler uten fordømmelse. Hellig er ikke knyttet til en konkret trosretning.

Alle mennesker blir programmert med ulike lag av fordømmelse. Både skolesystemene og hjelpesystemene i Norge har strukturer av fordømmelse fordi vi ikke har “våknet opp”, slik at vi lever ubevisste liv. De fleste mennesker lever fra sitt ubevisste programmerte sinn uten å tenke over hva de er programmert med fra barndommen.

I flere år har jeg gjennomført hellige samtaler med mennesker uten å tenke over at det er det jeg har gjort. Når vi møter mennesker uten fordømmelse har vi hellige samtaler. Alle ord mennesker reagerer på handler om egne triggere, og fordømmelsen vi ubevisst er lært opp til.

Jeg blir rørt og beveget når jeg ser andre mennesker ærer sitt lys, sin storhet, sin sone og lever ut sin genialitet. Denne sonen og genialiteten handler om det hellige som bor i oss alle. Denne naturlige intelligensen har vi som mamma, musiker, danser, baker, bussjåfør, lærer, lege, politiker og andre roller. Alle har unike evner og talenter som vi ønsker å møte mennesker med. Dette er en naturlig intelligens som handler om vår sjelsstyrke og genialitet.

Hellige samtaler aktiverer vår selvhelbredende intelligens. Kroppen vår selvhelbreder hvis vi gir den de rette forholdene. Hellige samtaler i helseforumet bidrar til et felleskap og rom som skaper god helse og trivsel. Sensitive mennesker trenger hellige rom fordi dette gir næring til kropp og sjel. Sjelen er den største healer i våre liv. Din sjel er den største selvhealende generator i ditt liv.

Det hellige i oss, er det helhetlige og omfavnende i oss. På sjelsnivå vet vi, i stedet for at vi tror og tenker. Når vi står i vår treenighet og har koherens/kongruens mellom alle delene av oss, er vi i vår hellige sone. Det hellige viser til renheten og essensen av den vi er. Vi er mye mer enn det vi tidligere har lært at vi er.

Over 90% av våre sykdommer skapers i relasjoner og dette forteller oss at støttende og gode relasjoner vil bidra til tilfrisking og vekst. Hellige samtaler er derfor healende. Med støttende felleskap og raushet uten fordømmelse skjer vekst og trivsel naturlig.

Flere mennesker bærer tunge laster med familiemønster som gjør oss syke. Noen trenger et avbrekk fra sin familie slik at de kan transformere og gi slipp på uheldige mønstre som ofte har vært gjeldende i mange generasjoner. Vi trenger å sette STOPP for de mønster som bidrar til sykdom og offer-tilstander.

Det hellige er også et aspekt som vil gi oss forvarsel i ulike situasjoner. Vi vet at dyr opplever forvarsel på en del truende situasjoner. For eksempel viste tsunamien i Thailand og Indiahavet, desember-2004, at dyrene rømte langt opp i høydene flere timer før flodbølgene slo innover Thailand. Alle dyr (inkludert menneske) er forbundet med jorden, der det hellige aspektet i oss vil gi oss forvarsel om vi lærer oss å LYTTE. Alle har et indre GPS og en sjelssans (helhetlig kropp og sjel) som er sannferdig og pålitelig. 

Mennesker er multi-sansende skapninger der vi har en kraft og en hjertesans som også er hinsides rom og tid. I nåværende tidsperiode trenger vi felleskap og hellige samtaler i større grad enn noen gang. Jeg tilbyr hellige samtaler både i det offentlige rom og i lukkede grupper på Annpeggy.no for å samskape trivsel og god helse for de som ønsker dette.

DU er et HELLIG menneske. Du kan heale deg selv om du åpner opp for det.

VELKOMMEN på innsiden