Mental helse

Årsaken til at mentale sykdommer øker

Psykisk helse handler om å tillate våre følelser og la oss bevege av dem. Motsatsen til dette vil være å undertrykke, fortrenge og holde tilbake, som mange av oss har lært. Å vise følelser og være sårbar har ikke vært en egenskap som har vært sett på som en styrke og et gode i samfunnet, det har tvert om vært ansett som tegn på svakhet. Mange av oss har lært oss at det å være tilbakeholden, rasjonell, handlingsorientert og målrettet er gagnlige atferdsmønstre. Stress kan sees på som en kompleks faktor av både fysiske og biokjemiske reaksjoner på kraftig emosjonell involvering. For å ta utgangspunkt i kroppens språk og funksjoner er emosjoner fysiologisk sett elektroniske, kjemiske og hormonelle utskillelser fra nervesystemet. Våre emosjoner påvirker og lar seg påvirke av funksjoner i kroppens organer og indre prosesser i immunforsvaret.

«Jo mer vi kan le når vi er glade, gråte når vi er lei oss, bruke sinne for å sette tydelige grenser, elske hengivent og gi og ta imot ømhet med åpent sinn, jo lengre befinner vi oss unna psykisk lidelse».

Professor i psykologi, Michael Culloughs.

I Norge har det i mange år vært tabu å snakke om psykisk helse, depresjon og selvmordstanker. Dersom vi viser oss frem med kvaliteter eller egenskaper som samfunnet nedvurderer, mister vi på ulike måter ære. Da fortjener vi ikke ære, som viser til anerkjennelse og respekt fra felleskapet. Alt dette viser oss i bunn og grunn hvilken selv-verdi vi har, og hvordan vi ser på oss selv i en større sammenheng. Jeg mener at fasader, masker og perfeksjonisme er direkte knyttet til vår selv-verdi og ære. Statistikker fra psykisk helse viser en 40% økning i antall psykiske diagnoser fra 2011 – 2016 blant jenter. Økningen startet samtidig som smarttelefon og sosiale medier ble en del av livet og hverdagen til de unge. Jenter går oftere til psykolog og får mer antidepressiva, likevel er det langt flere gutter som begår selvmord. Guttenes psyke er tabu, og det virker som terskelen for å snakke om dette er høyere for gutter. Psykiater Dag Furuholmen viser til HUNT-undersøkelsen, som er en befolkningsundersøkelse om psykisk helse. Undersøkelsen viser at menn har like mange depressive symptomer som kvinner, men at de ofte tolker det som fysiske problemer eller ikke vil innrømme problemene for seg selv. Mye av dette handler om angst og depresjon.

I Japan har de høy æreskode og moralkode. Alle må være perfekte og alt må gjøres perfekt. Det er ikke lov å feile, for da vil du tape ansikt. Å tape ansikt blir sett på som en stor skam for din familie. Selvmords-skogen Aokigihara, også kalt Japans hjemsøkte skog for selvmord, er den hyppigst anvendte måten å ta sitt liv på. Sønderknuste japanere søker til Aokigihara, som den eneste løsningen de ser for sin skam og mangeltilstand. De henger seg slik at de ikke skal skamme familien sin. Mange drar lange distanser for å ta selvmord akkurat i denne skogen. De fleste som begår selvmord i Aokigihara er menn i aldersgruppen 40 – 50 år, de er yrkesaktive arbeidsmenn som forsørger sin familie. Konsekvensene har derfor store ringvirkninger utover selvmordet i seg selv. Dette viser noen av konsekvensene med å leve i en skamkultur og et perfeksjonistsamfunn.

Hertuginne Meghan har satt mentale sykdommer og selvmordstanker på dagsorden etter intervjuet med Oprah Winfrey 8.mars -2021. Nå trenger vi å ta læringene fra Ari Behn, Avicii og min sønn som tok sine liv. Det handler om den fordømmende kulturen som rammer sensitive mennesker hardt. Denne fordømmelsen ser vi tydelig i den britiske journalisten Piers Morgans uttalelse av Meghan og norske journalist Anders Grønnebergs uttalelse av Tix (Andreas Haukeland). Disse journalister har med deres holdninger synliggjort for offentligheten hva janteloven gjør med folk. Journalistenes fordømmende holdninger, som mange mennesker bærer på gjør slik at mennesker tar sine liv. Dette er ALVORLIG.

Tusen hjertelig takk til Tix, Andreas, som har løftet den viktigste årsaken til at mennesker tar sine liv. Det er rett og slett smertefullt å eksistere i samfunnet på grunn av alle fordomsfulle holdningene som eksistere. Journalister, nyhetsfolk, anmeldere og autoritetspersoner har et STORT ANSVAR. Arrogante bedrevitere og fordømmende uttalelser tar livet av folk. Uærlighet og fordømmelse bidrar til mord fordi mennesker er feige og ikke tør å se på deres egen splittede psyke. Bedrevitere gjemmer seg bak status, penger og posisjoner i stedet for å se hva de selv bærer av sårhet. Når vi betaler med egen integritet og ærlighet påfører vi sykdommer og ubalanser i samfunnet.

Bak fordømmelse finner vi redsler, usikkerhet og ignoranse. Flesteparten av mennesker er programmert med sår og traumer. Dette ser vi tydelig når samfunnet florerer av fordommer og krenkelser. Det er vi, den eldre generasjonen, som er verstingene i forhold til dårlige og krenkende holdninger.

NÅ er det CALL TO ACTION – VÅKNE OPP. Vi utsletter oss selv med all fordømmelsen som er gjemt bak indre sår. ALLE må nå ta ANSVAR for sitt eget stuff og det de sender ut i verden. Som ungdom tok jeg inn menneskers fordommer og trodde det var noe “feil” med meg. Det oppleves som et HELVETE å ta inn fordommene som er i samfunnet. Janteloven i Norge og Skandinavia er ALARMERENDE.

Fordømmelse viser til avvisning og separasjon av kjærligheten i seg selv. Fordømmelse gjør slik at vi tar ut sårheten på oss selv eller på andre. Rusmisbruk og kriminalitet er et resultat av fordømmelse. Det foregår selvmedisinering med rusmidler som en konsekvens av et rått og kynisk samfunn med uærligheter og manipulasjon. Hvor mange må ta livene sine før vi VÅKNER OPP?

Når vi tilbakeholder sårhet og tap blir vi trykk-kokere av fordommer og dårlige holdninger. I psykiatrien ser vi at pasienter kommer for å få en “timeout” ved hjelp av medisiner og for å få et pusterom med søvn og restitusjon, før de sendes tilbake til kaos og stress i samfunnet. Dokumentaren Bedlam viser at psykiatriske pasienter i USA kastes mellom akuttmottak, gata og fengsel (VGTV).

I dag ser vi dokumentarer og serier som Heksejakt, Ekte, Norge Bak fasaden, Åsted Norge, Exit med flere som synliggjør strukturene med manipulasjon, korrupsjon, rusmidler, sex og kynisme. De fleste av oss vil ikke tro at det er så ille som det fremstilles. Men flere lever i giftige omgivelser. Egen erfaring fra det norske mafia har vist meg truslene og alvoret.

I Helsebibelen presenteres kompleksiteten og ekstremitetene i samfunnet som bidrar til økte mentale og kroniske lidelser.

Til tross for lange utdannelse og mye kunnskap ser vi at mentale og kroniske sykdommer likevel øker. Vi ser dårlige holdninger med løgner og manipulasjon for egen vinning. Dette har direkte paralleller til at flere blir syk. Vi lever i et ubalansert samfunn.

Vi er nødt til å våken til det faktumet at vi tar livet av oss selv med våre uærligheter. Vi trenger integritet slik at vi kan heve våre systemer og bevissthetsnivået til mennesker. Helsesystemene kan ikke ha et fundament der helse skal være “big business”.

Vi bærer våre forfedre, samfunnet og alle våre omgivelser i oss. Når vi ikke respekterer oss selv vil vi heller ikke respektere andre. Indre verdier er viktig i denne tid.

Vi trenger en radikal «MAKE OVER» i holdninger og verdier, der vi er MODIGE og sier «NOK er NOK».