Janteloven

Janteloven

Det er nesten 100 år siden forfatter Aksel Sandemose i 1933 satte lys på den skjulte kulturen og samfunnsstrukturene som er meget fordømmende.

JANTELOVEN;

  1. Du skal ikke tro at du er noe.

  2. Du skal ikke tro du er like meget som oss.

  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.

  4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.

  5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.

  6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.

  7. Du skal ikke tro at du duger til noe.

  8. Du skal ikke le av oss.

  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.

  10. Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

Janteloven gir oss omgivelsessykdommer, som er mentale og kroniske sykdommer. Et eksempel på fordømmelsen i Norge er holdningene som Durek Verrett møtte da han kom til Norge i 2019. Den samme fordømmelsen satte sangeren Tix (Andreas Haukeland) søkelys på etter at han vant den norske melodi grand prix i 2021. Voksne mennesker viser sin egen sårhet og traumer når de fordømmer andre.

Emosjonelle sår eller traumer trenger ikke være dramatiske og store. Enklest sett kan de være relatert til at våre behov ikke ble møtt som barn og vi måtte innsnevre oss selv og holde oss tilbake som et resultat. Traume betyr direkte oversatt fra gresk, -sårskade. Traumet kan vise seg både fysisk og psykisk, og er noe som er påført mennesket utenifra. Dersom et traume ikke blir bearbeidet, blir det liggende i menneskesinnet. Alle avhengigheter viser seg å være responser på ubearbeidede sår.

I andre land sliter flere med å forstå den skjulte kulturen og fordømmelsen som råder i Skandinavia.  Urtradisjonenes visdom som vet forbindelsen til alt liv, viser oss at majoriteten lever med traumer og et såret barn i seg.

Vi ser at fordømmelse finnes i ulike systemer, politikk, og helse der manipulasjon, dokumentforfalskning og forfølgelse forekommer. Når jeg selv møtte denne mørke delen av Norge ville jeg ikke tro at det var mulig. Jeg klarte ikke å fordøye og ta inn over meg råskapen. Hvordan er det mulig? Vi lever jo i verdens beste land.

Nå er det en tid for å ære #sjel-prinsippene og gavene våre uavhengig av janteloven. Alle er født til å bringe gaver og kreativiteter på jorden. Hvis vi ser på vår felles historie så ser vi at mennesker har dolket hverandre i ryggen når de står i sine sjelsgaver. Vi trenger et felleskap der vi kan kommer med hele oss slik at gavene våre kan komme til sitt fulle uttrykk.

I et jantelovsamfunn blir vi bedt om å holde oss tilbake fordi vi ikke passer inn i etablerte sannheter som dominerer kulturen. Janteloven starter allerede i mors mage. Mors følelser og fordømmelser overføres, ubevisst, direkte til barna. Det er følelsene i omgivelsene og kultur-reglene som programmerer barna våre i de første leveårene.

Mange religioner har snakket om storheten og det gode i mennesker, så vel som fordømmelsen og det mørke. Jeg har møtt mange religioner og trosretninger i min søken etter gode systemer for trivsel og god helse. Vi trenger å transformere janteloven i alle religioner slik at de ulike religionene kan komplementere hverandre. En god rollemodell for dette er byen Glostonbury i Somerset, England, som har et samfunn med 72 ulike trossamfunn og faith. Alle innbyggerne i Glostonbury har gode holdninger og vil hverandre vel til tross for at de har ulikt livssyn. Innbyggerne er rause og lever med sine sjelsgaver der mangfoldet komplementerer hverandre uavhengig av trosretning og livssyn. Her er janteloven ikke-eksisterende.

Hellige samtaler finner vi i alle tradisjoner og vitenskap. Hellig betyr helhetlig, det større bildet og essensen av ALT. Nå er det mange som våkner i alle tradisjoner og læringer der janteloven må transformeres i alle system. Ord, tanker og fordømmelsen hver enkelt av oss bærer må vi nå ta ANSVAR for. De fleste mennesker er deres egen største fiende fordi vi ubevisst er programmert med janteloven.

Hvordan får janteloven utspill i ditt liv? På skolen, på arbeidsplassen, fritiden og i familien?
Står du opp for “det rette” når du opplever fordømmelse og urett?

#Truth. – Synliggjør din sannhet ❤️

 

 ” It is always an interesting exercise to watch our process as we judge. If there is truly only oneness, then we must travel within to meet the same parts of ourselves we are projecting out to be healed as we face the ego’s illusion of separateness. This is big work.”

Sandra Ingerman.