Fremtiden – Innovasjon – Paradigmeskifte

Fremtiden - Innovasjon – Paradigmeskifte

Vi er godt i gang med å skape den NYE JORD og vår fremtid. Det er endringen hvert menneske gjør i seg selv som skaper våre omgivelser. Går vi i søvne, eller har vi våknet opp fra våre skripter og mentale programmeringer? Skaper vi fremtidssystemene fra bekymringer og redsler, eller fra kjærlighet og tillit?

Vi skaper hele tiden vårt eget univers med alle våre tanker, følelser, handlinger, bevissthet og det vi manifesterer i livet. Og hver dag kan vi innovere noe nytt om vi ønsker det.

Innovasjon er enkelt når vi er i helhet og balanse. Da kan mennesker laste ned genialiteter for seg selv og våre omgivelser. De STORE læremestrene, våre intelligente guruer, viste oss at alle kan laste ned genialiteter. Vi trenger å støtte våre barn til å stå i genialitetene som ønsker å blomstre i fremtiden som vi sammen skaper på jorden.

Mange har holdninger som tar utgangspunkt i WIIFM “Whats in it for me”. Framtidsparadigmet handler om læring fra holdningen WIIFU – “Whats in it for Us”. Vi er nødt til å inkludere helheten fordi alle mennesker har lik verdi uavhengig av kategori, legning, religion, avvik og status.

Jeg er blitt politisk aktiv fordi jeg ønsker å bidra med nyskaping av fremtiden. Likevel er jeg klar over rammene og strukturene som styrer politikken og som gjør slik at vi hindres i nytenking. Å inkludere hjertet og det sannferdige er en viktig egenskap som må frem i politikken. Vi er nødt til å utvide parlamentarismen og de systemene som eksisterer.

Parlamentarismen er systemet som gir parlamentet makt til å avsette regjeringen. I dette trenger vi å ha med hjertets stemme og indre visdom. Det parlamentariske systemet trenger et overordnet perspektiv der hjertet og menneskeheten prioriteres over fastsatte regler og lover.

Politikken i Norge konsentrerer seg mer om sør-områdene til fordel for nord-områdene. Nordområdenes natur og områder trenger større råderett fordi disse krever klima- og område -kunnskap. Ur-tradisjoner, samer og vår “gamle visdom” må i større grad inkluderes i politikken.

Vi må også i enda større grad lytte til mennesker med brukererfaring. Vi trenger lover og regler samtidig som disse også i enkelte tilfeller er krenkende for menneskeverdet. Når vi styres fra en høyere helhetsplass i våre hjerter trenger vi i mindre grad ytre lover og regler fordi vi da alltid handler for menneskehetens beste.

Vi har utrolig mange genialiteter i Norge og Norden. Vi har mye ekspertise og kunnskap som kan benyttes til innovasjon og vekst. Vi har alt vi trenger for å innovere fremtiden med et utvidet perspektiv der hjertets stemme er med.

Jeg er i gang med å skape “True North” som er et framtidssystem som inkluderer reiseliv, healing, rekreasjon, helse, mindfulness og innovasjon, utover landegrenser. Det er vi selv som skaper våre liv, der fred i hjertene bidrar med nytenking og helhetlig vekst.

Jeg har klar å transformere ubalansen jeg har absorbert fra samfunnet til å skape fred og sinnsro i meg selv. Dette er en bærekraftig kvalitet som trengs i denne tid for mange som sliter med mentale og kroniske sykdommer.

Alt jeg sier og leverer på opptakene er totalt UPERFEKT. Jeg er stolt at mine talefeil og det uperfekte jeg deler, fordi dette viser DEG at du kan komme med dine genialiteter selv om de ikke er perfekt. Vi innoverer fremtiden med samarbeid og komplementering av våre genialiteter utover perfeksjonisme.

Konkurranse er bra så lenge vi konkurrerer mot den beste versjonen av oss selv, fremfor andre. Vi har alle individuell pensum og lærevei på jorden der det først og fremst er oss selv vi ønsker å konkurrere med. Alle ønsker å være den beste varianten av seg selv.

Når vi skaper og innoverer vil omgivelsene våre påvirke oss og det som blir skapt. Rene og kjærlighetsfulle omgivelser gir oss bærekraftige løsninger.

En av mine styrker handler om å skape gode relasjoner, felleskap og grupper. Som 5-barns mamma har jeg vært med på å skape flere titalls grupper og felleskap som gir støttende omgivelser. Jeg samarbeider med sjeler som har andre styrker enn meg slik at vi sammen innoverer genialiteter og trivsel.

Fremtiden handler om samarbeid og utfylling av genialiteter over landegrenser. Del 3 i HelseBibelen har fokus på vår globale verden og hvordan vi kan skape bærekraftige systemer for fremtidsmennesket.