#Truth

#Truth

11.11.2020 startet jeg en bølge av sannhet – #Truth♥️. Vi trenger å leve ærlig og sannferdig. Flere helse- og behandlings systemer har profitt og penger som øverste verdi. Dette påvirker direkte helsen til mennesker 💉 💉💉. En av grunnene til at vi ser oppblomstring av mentale og kroniske lidelser handler om menneskers holdninger, tankeparadigme og verdigrunnlag. Nå trenger vi å transformere systemene som bidrar til at mennesker tar sine liv, både bevisst og ubevisst.

I tidlige barneår lærer vi oss å holde oss tilbake, være “pleasere”, høre etter og passe inn i den A4-rammene som eksisterer i jantelov-Norge. Vi skaper stress i mennesker når vi MÅ være noe annet enn det vi er, og med dette skaper vi “ubevisst” sykdommer. Når vi må holde oss tilbake, undertrykke og lyge for å passe inn er dette en av de STØRSTE faktorene som bidrar til mentale og kroniske sykdommer.
🤬 🤯 🥶 🤫 🥺 😡 😰

Vi sier at vi har stor ytringsfrihet i Norge.

Er dette reelt?

Hvorfor er det enkelte som opplever drapstrusler, “haters”, og forfølgelse??? 

Når jeg fikk bekymringsmelding på meg fra barnevernstjenesten fikk jeg råd fra lærere, lege, terapeuter, venner og alle i mine omgivelser om å lyge. Jeg ble rådet til å ikke fortelle for mye til barneverntjenesten og holde kortene tett til brystet? Til og med kollega av meg som jobbet i barneverntjenesten rådet meg til å ikke fortelle for mye til førstelinjetjenesten i barnevernet. Hvorfor er det slik?☠️. Familier tør ikke be om hjelp i frykt for barneverntjenesten. De samme forhold finner vi i forhold til psykiatrien. Folk trenger hjelp, men tør ikke be om hjelp i frykt for barneverntjenesten. 😰

Norge er et traumatisert land. I mange år har vi gjemt oss bak mye penger, høye utdannelser, statussymbol, gjøren og ytre overflod 💰 💵 💳 💸 💎. Det er våre barn som nå betaler prisen med de emosjonelle sårene som har gått i flere generasjoner. Vi har mer kunnskap enn noen gang, og mange gode helse-systemer. Hvorfor ser vi da oppblomstring i mentale og kroniske lidelser? Før korona-pandemien var 110.000 unge under 29 år utenfor arbeidslivet og utdanningsløp. Tall fra hovedorganisasjonen “Virke” viser til økning til minst 130.000. 🤯 😡 😭

De fleste mennesker er ikke klar over den emosjonelle programmeringen som foregår i mors mage og de tidlige barndomsår. Mennesker lever i blinde og søvne med ubevisste mønster som projiseres ut. Har du sett på dine egne mønster og hva du putter ut i samfunnet? Tror du at dine tanker og holdninger ikke betyr noe ❓❓❓

Hvis vi ønsker å skape en bedre fremtid for våre barn er vi alle nødt til å se på mønster og holdninger i oss selv. På en av mine arbeidsplasser var vi 9 stykker som sa opp våre faste stillinger i løpet av en seks måneders periode. Vi sa opp våre faste jobber på grunn av mobbing, dokumentforfalskning, krenking og dårlige holdninger.

Enkelte systemer praktiserer kameraderi. Vi dekker over for hverandre og våre profesjoner.

Når voksne mennesker betaler med egen integritet, er det barna våre som betaler prisen. 

Hvordan er det på din arbeidsplass eller utdanningsplass? 📹 📺 🎙


Nå er det avgjørende at vi lever fra egen integritet og står opp for sannheten. 📓


Hjelp meg og hjelpe.

#Truth -Sannhet gjør oss frisk og balansert.

 Alt godt til deg fra Ann-Peggy Hjerte ❤️