Heltereisen

Heltereisen - avprogrammering av gammelt tankeparadigme.

Alle er heltene i sine liv, og reisen med å finne våre signaturstyrker handler ofte om å bevege seg inn i vårt ukjente indre for å bli kjent med oss selv på en ny og dypere måte. Gestaltterapeuter jobber fenomenologisk hvor et av verktøyene handler om den arketypiske heltereisen som den Amerikanske professoren Joseph Campbell (1904 – 1989) er kjent for. Heltereisen kan brukes som en referanseramme når mennesker går gjennom transformasjon fra gammel til ny identitet, og fra lav til høyere bevissthet. Campbell har gått gjennom tusenvis av eventyr, filmer, sagn, romaner og myter for å finne et felles mønster for disse. Han mener at alle karakterene fra disse kulturuttrykkene befinner seg i sin egen heltereise. Vi kan se at filmsuksessene Harry Potter, The Matrix, Star Wars og Ringenes Herre har noe til felles med heltene i oldtidenes myter. Campbell mener alle disse er versjoner av den samme helten. Han studerte myter fra hele verden, og utga deretter en bok som analyserer tusenvis av historier og forklaringer på hvordan hver historie representerer monomyten, og heltereisen.

Heltereisen illustreres med en sirkel som tar utgangspunkt i klokken og tolv kjerne-punkter. Reisen ambulerer mellom ny og gammel verden. Reisen begynner og slutter i heltens ordinære verden, og langs veien er det flere nøkkelhendelser.

Heltens reise kan skisseres slik;
12.00 Status quo
13.00 Helten får et kall og mottar en mystisk beskjed. En invitasjon og en utfordring.
14.00 Helten møter sin mentor og får assistanse av noen som er visere enn han selv.
15.00 Helten reiser inn til det ukjente og går fra sitt normale trygge hjem til en spesiell verden og et eventyr.
16.00 Helten møter prøvelser og utfordringer. Helten må løser gåter, overvinne og kjempe.
17.00 Mer motstand, angrep og ildprøver viser seg i reisen gjerne gjennom heltens største frykt. På reisen møter helten både allierte og fiender.
18.00 Etter hvert kommer helten til en ultimat krise. Dette er ofte heltens mørkeste time. Han står overfor døden og må muligens dø, for så å gjenfødes.
19.00 Som et resultat av den krevende krisen får helten tak i en skatt, en spesiell anerkjennelse eller en type makt.
20.00 Nye resultat, innsikter og rikdom oppnås.
21.00 Handler om tilbakekomst til den ordinære verden. Etter alt eventyret, returnerer helten til sin vanlige verden.
22.00 Nytt liv og innsikt. Reisen har endret helten som har vokst fra sitt gamle liv.
23.00 En beslutning om en ny retning. Alle løse tråder skal oppklares.
24.00 Tilbake oppgradert til et nytt nivå av innsikt og bevissthet.

Hva er fellesfaktoren med heltene i serier, filmer og eventyrene? De fleste heltene er mennesker akkurat som oss, og mytene fra heltereiser eksisterer i alle kulturer og blir stadig oppdaterte fordi mennesker reflekterer over verden gjennom symbolske historier fra egne liv. Vi forlater vår komfortsone, gjør en erfaring som endrer oss, restituerer oss og gjør det samme om igjen. Alle hanskes med problemer og utfordringer. Ofte kan det være sykdommer og sensitiviteter i et ubalansert samfunn som er våre motstandere og drager. Campbell sa at «skatten vi leter etter ligger i den hulen vi er redd for å gå inn i». Hva er symbolikken her? Vi kan være sensitive til dette i eget liv og lytte etter vårt oppdrag, vår livsoppgave eller kall. Disse kan det være mange av, fordi vi fra sjelebevisstheten har enorme handlingsalternativer innenfor samme grunnintensjon. Mytene som har påvirket nordmenn i størst grad er norrøn mytologi, som er en del av germansk mytologi. Norrøn mytologi er ikke utviklet fra et sammenhengende religiøst system, men fra en etnisk religion som hadde lite å gjøre med tro og mer å gjøre med handling. Mytene fra vikingtiden er en arv fra et maskulint handlingsparadigme.

Campbell mener heltereisen starter med en indre reise og et kall som handler om en dyp sannhet som gjelder alle mennesker. En reise med selvinnsikt og det å leve et fullt og realisert liv. Heltereisen er en metafor for en dyp transformasjon som helter til alle tider og på alle plasser ser ut til å dele. En reise som ofte leder oss inn i separasjon, tilbakeslag, ildprøvelser og der vår logiske, fornuftige og analytiske forhåndsprogrammering faller sammen. Det koster oss noe å kjempe for lyset og det gode. Helten finner skjulte krefter i seg selv, erkjenner sin egen sårbarhet, overlever forvirring, sorg, tapte slag, psykoser, schizofreni, selvmordstanker, personlighetsforstyrrelser, ubalanser, motstand, ensomhet, håpløshet, maktesløshet og fortvilelse. Reisen består ofte av både en indre mental reise i bevissthetstilstander og et ytre eventyr og opplevelsesreise. Det vi møter er ofte det vi frykter mest, og der vi har mest motstand i oss selv.

Heltens arketypiske reise har flere likhetstegn med det som blir omtalt som sjelens mørke natt. Reisen jeg gjennom fra 2013 -2019 kan beskrives både som en heltereise og sjelens mørke natt. Det ligger som regel stor personlig utvikling i det når vi går gjennom vanskelige og betydningsfulle overganger, og erfarer en dypere oppfatning av livet. Prosessen viser til en smertefull konseptuell ramme av identitet, som slår sprekker når vårt trossystem, våre vaner, karrieren og det som tidligere gav mening, plutselig ikke gir samme mening. Den mørke natten symboliserer en avsløring av egoets programmering til dens sanne essens. Uklarheter om seg selv, hva livet er og sin programmerte identitet, blir satt på flere ildprøver. I sjelens mørke natt kan vi ikke stole på vår programmerte matrise og perspektiver, fordi bunnen i våre vante mønstre ramler ut. Vi kan ikke skape en ny identitet uten sjelens mørke natt.

Heltereisen og sjelens mørke natt er en oppvåkning som kan sammenlignes med hellige tradisjoner og opplysning. En reise fra lidelse og sykdom, som leder oss til et større bilde av menneskelig eksistens med tilknytning til høyere intelligens og tillit. Disse erfaringene er noe av det vakreste som kan hende oss.  Menneskenaturen vil alltid lengte etter å bli noe mer enn vi allerede er. Gjennom vår indre reise vil vi møte vår lengsel etter alt. Da vil vi nå en erkjennelse om at vi er alt, og at vi er uendelige. Våre dypeste lengsler handler ikke om en spesiell ting, men om en utvidelse der vi ekspanderer grenseløst slik helten gjør. Litteratur som viser til sjelens mørke natt viser ofte at denne kan strekke seg fra tre måneder til år. Min opplevelse er at det ikke finnes noen begrensninger for denne reisen.

Sjelens mørke natt er en eksistensiell krise, som krever at vi gjennomgå alt i oss. Vi kjenner som regel på en dyp emosjonell og fysisk smerte samtidig med en intimitet med absolutt alt. Vi avprogrammeres og transformere før vi kommer til en våken tilstand i oss selv. Sjelen ønsker å gjøre et større inntog med sin kraft og innflytelse som er mer altomfattende enn psyken som er tilknyttet programmeringsmatrisen. Det er noe nytt som ønskes å fødes i oss. Vår logikk og årsaksforståelse vil kollapse når vi gjennomfører sjelens mørke natt. Det er en transformasjonsreise som setter oss i kontakt med universets lover av en høyere orden. Kultursamfunnet og den illusjonerende delen av vår tankeprogrammering vil avvikles, slik at vi i større grad er i kontakt med essensen av den vi er. Vi blir en del av vårt mystiske selv og intelligens, der egenskaper som sjeltillit, faith, klarhet, visdom og tilknytting blir våre støttende allierte. Mystiske opplevelser vil vise seg for oss som vår hjerne ikke kan årsaksforklare. Vi har ikke utviklet noe godt språk for vår grenseløse sjel der vi opplever mirakuløse ting når vi er nærmest vår enhetlige sannhet. Enheten oppleves sterkere og sterkere etter hvert som vi slipper all illusjon. 

Det kollektive språket av mønster som de fleste kulturer og mennesker er knyttet opp til, omhandler vårt forhold til penger. Ofte begrenser og stopper vi kreative uttrykk, gode ideer og intuisjonsveiledning på grunn av penger. Under sjelens mørke natt avlærte jeg de stopperne jeg hadde i forhold til økonomi. De økonomiske systemene og programmeringene vi har i forhold til penger er ikke bærekraftige, og gjør mange av oss syke. Også min eksistens bar preg av begrensning i utfoldelser, fordi det rett og slett ikke var penger nok på kontoen. Selv om jeg ikke var millionær, hadde jeg stort sett fulgt det indre kallet, som fra et høyere perspektiv er den største overflod. Når vi skaper overflod fra høyere intelligens vil ytre midler og ressurser alltid støtte oss. Jeg vet at det høres enkelt ut, og jeg jobbet flere år for å virkelig innlemme og ha full tillit til dette. Jeg vet at midler og ytre resurser ikke vil være det som stopper mennesker fra deres dype ønsker, dersom de lever fra en kjærlighetsfull, autentisk og takknemlighetsfull indre tilstand. Det er våre tanker, usikkerhet, og redselsfulle programmering som stopper oss fra å gjøre og være det vi «egentlig» vil. Under sjelens mørke natt vil vi som regel transformere mønster og programmeringer som gjør oss syke, ubalanserte og hindrer oss å følge hjertet. Vår essens og selvverdi har ingen relevans til penger, midler eller ytre ressurser i verden.

En av de største gavene med å leve våkent er at vi ikke trenger å reagere eller blir trigget emosjonelt av utsagn som tidligere gav oss reaksjoner. Vi ser det kosmiske spillet, og kan velge om vi vil respondere eller ei. Vi er tilkoblet det hinsidige, det som er over tid, rom og samsara, og har en direkte veiledning fra en høyere hellig orden som ikke er forbeholdt religioner, statsmakt, ideologi eller sekt. Det er en hellig intelligens som alle er en del av, og kan tilknytte seg til alle tider og steder. Alle har egenskaper med å tilknytte seg indre visdom, og vi har alle essensen av det hellige og altomfattende i oss. Alle kan komme til tilstanden av glede, frihet og grenseløshet som vi skaper gjennom vår sjelsbevissthet. Kjente personligheter i vår tid som har synliggjort sine helte-reiser er Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Eckhart Tolle og vår egen Prinsesse Marta Louise.

«Livets privilegium er å være den du er»

Joseph Campbell.

I HelseBibelen settes egen historie inn i heltereisens sirkulære kjernepunkter, for å vise hvordan vi kan bruke denne forståelsen som en referanseramme på den åndelige utviklingsvei som tar form i våre hverdagsliv. Mange er opplært til å tro at åndelig guiding, transformasjon og tilknytning til høyere dimensjoner er aspekter av ulike religioner eller sekter. Aspektene er en del av menneskelig natur uavhengige av etnisitet, rase, religion eller ideologi.
Kallet i 2013 kom da jeg opplevde et metningspunkt fra hjelpe-systemenes maktarroganse og ansvarsfraskrivelse av sårbare grupper mennesker. Gang på gang fikk jeg beskjed om at vi ikke kunne hjelpe klientene, fordi metoden og systemet begrenset. Det var snakk om liv og død for klienter. I relasjon med både politiet, barneverntjenesten, psykiatrien og ledelsen i helsesystemene (Bufetat/staten) opplevde jeg stor grad av ansvarsfraskrivelser. Ansvarsfraskrivelsen i offentlig sektor resulterte i at jeg valgte å ta enkelte saker i egne hender. Kallet gav meg et indre bilde og ønske om å bidra til endring av det norske hjelpesystemet, slik at pasienter og klienter kunne motta større grad av vekst og tilfriskning. Jeg tok inn den stor maktesløsheten som ligger i offentlig sektor. Flere ganger ble jeg dolket i ryggen av mennesker med blid systemlojalitet når jeg sto opp for klientenes rettigheter.

Jeg følte meg til tider liten og hjelpeløs i systemene, som en David mot Goliat?  Mange av oss er trent i å tenke smått og begrenset, noe også jeg var frem til 2013. På daværende tidspunkt var jeg ikke klar over den altomfattende kraften som lå i høyere bevissthet og det åndelige perspektivet av sameksistens.

Siden mitt kall omhandlet hjelpesystemene i Norge ble det også ulike systemer og menneskene i disse som ble mine største hindringer og motstandere. Jeg har erfart flere av de norske hjelpesystemene på egen kropp i mer enn tjuefem år, og fra 2012 – 2016 da jeg var på mitt svakeste og holdt på å dø, sviktet de som mest.

I begynnelsen av 2015 da jeg ble vist en større innsikt av kallet og det som lå for meg, begynte jeg å forhandle med den andre siden. Når jeg så inn i fremtiden hva som ville komme, rotet jeg fortsatt i personlighetens fryktfulle deler, og jeg ønsket å feige ut. Alle innsiktene og synene virket så uoverkommelig og stort. Å være klarsynt og klarviten krever mye av oss og er ikke for pyser. Når vi vet utfordringene som kommer, bærer vi et stort ansvar. Da klarviten begynte å bli mer og mer framtredende prøvde jeg en periode å motarbeide fremtidige hendelser for å unngå enkelte scenario. Med dette skapte jeg frykt og ubalanse da hendelsene uansett skjedde. Jeg øvde meg på å bære fremtidsviten og forholde meg til lineær tid og plan. Jeg overgav innsiktene til høyeste kilde og bygget opp sjelsstyrken gjennom prøvelsene livet viste meg. Med stor tillit til meg selv og skapelsen har livet etter flere tøffe år blitt til en vakker reise med enestående erfaring.

«Den eneste kilden til kunnskap er erfaring. Læring er erfaring. Alt annet er bare informasjon» 

Albert Einstein.

Det var i hovedsak gjennom teknikker og metoder fra urfolkstradisjoner at jeg kom i kontakt med min essens og nye identitet. I den ene sjamanutdanningen jeg fulgte falt cirka 75% av studentene av før utdanningsløpet var fullført. Det var selvfølgelig flere grunner til at studentene sluttet. Enkelte sluttet fordi spranget mellom logikk/analyse/kontroll og det altomfattende høyere bevissthetsfelt var for krevende. Vi hadde pensum som tok utgangspunkt i sjelens mørke natt fra andre som hadde blitt ledet på sin vei. Noen studenter begrenset reelle virkelighets historier til eventyr og overnaturlig. De som er dypt programmert med begrensende fysiske fenomen kan ha vanskelig å følge overgangen til altomfattende overflod av frisjel i høyere bevissthet. Selv i helsebibelen valgte jeg stort sett å moderere meg. Automatskrift, direkte nedlastninger og kanaliseringer er i mindre grad inkludert i helsebibelen. Spranget mellom gammel og ny identitet paradigme er som jin og yang eller dag og natt og kan fra ytre ståsted oppfattes som overnaturlig,

Min erfaring er at det finnes tusenvis av veier til godhet og kjærlighet, og at en ytre religion eller bestemt tro ikke nødvendigvis vil passe alle. Vi har sett hvor mange kriger og uenigheter som er skapt i kjølvannet av at mennesker vil overbevise og belære andre om at det kun finnes en ultimat sannhet. Tankegang om at min sannhet er den rette, er fordømmende. Da vil mennesker måler seg opp mot hverandre, krenke og drepe. Mitt mirakelønske for menneskene er at vi åpner opp for mangfoldet og endrer sannheten om at «min tro er den eneste rette tro».

I HelseBibelens kapittel 39 skriver jeg hvordan livssynet og trosforestillingen endret seg for meg i overgangen fra gammelt paradigme med begrensende tankeprogrammeringer, –  til nytt paradigme med frihet, ubetinget kjærlighet og inkludering.

I kurset «avprogrammering» lærer jeg deg verktøy slik at du kan gi slipp på sykdommer, begrensninger og gammelt tankeparadigme. Dette kurset er kun for de modigste heltene som ønsker å aktivere sin autentiske kraft.