Kapitulering

Kapitulering

De fleste lever innenfor paradigmet av sitt programmerte og skriptede sinn med begrensede sannheter og måter å eksistere på. Resultatet av dette ser vi uttrykt gjennom sykdom, vold, depresjon, ekstremer, krig og fordømmelse. Alle ekstremiteter begynner først i vårt sinn, som vi deretter projiserer ut i vårt ytre liv. Egoet vårt er mester i motstand og sammentrekning, og er trent til å holde fast ved sine begreper om hva vi er, hva virkeligheten er, hva vi tenker, og den tillate oss ikke å slippe taket.

Vi erfarer at hele Universet er selvbevisst når vi lærer å overgi sinnets matrise og åpne opp for nærværende sanseflyt, velsignelser av grace og transformasjonen. Sannferdig overgivelse er uten manipulasjon og har ingen strategi som prøver å styre hva som skjer. Vi slapper av og lærer å være til stede, fortsetter å åpne, fortsetter å mykne, fortsetter å tillate all erfaring og utfoldelse. Når vår overgivelse er veldig dyp, forstår vi vår egen natur og dens formål og betydning i denne verdenen. Jo dypere vi våkner, desto ydmykere blir vi, og vi forblir levende gjennom våre hjerter.

Å kjenne oss selv på nytt uten konsepter eller forhåndsprogrammerte sannheter er nøkkelen. Bevissthetene av våre forfedre, dyr, sykdom, universet, jorden, mennesker er alle forhåndsprogrammerte med en rekke sannheter i sin matrise, som blir en del av vår egomatrise og mind-net. Ethvert samfunn, system, organisasjon, virksomhet, familie og annen gruppebevissthet har en matrise og mind-net av mønster. Samfunnets matrise bidrar til en kraftløshet og avmakt der vi gir fra oss kraften gjennom forurenset mat, mønster, vaner, forventninger, krav, stress og det hamsterhjulet vi er indoktrinert med.

"Vi kan verken komme til selverkjennelse eller overgivelse gjennom andres meninger og forutinntattheter."

Vi er nødt til å være klar over at mennesker er den ENESTE arten på jorden som kan skape noe NYTT. Hvis vi er klar over hva de ulike bevissthet matrisene er, kan vi bryte fri og skape et nytt forhold til disse, som ikke er basert på noen forhåndsinnstilt sannhet. Vi lever ofte etter den forhåndsprogrammerte bevisstheten om hva som er og har vært. Vi kan FORANDRE dette og se sykdom, kroppssmerter, covid og grusomhetene som en innvielse og oppgradering av vår våken skapelses kilde. Sykdom er en åndelig oppvåkning og en vekkeklokke for endringer. Å kultivere våre erfaringer og lære å være med vår egen erfaring er den åndelige sannhetsvei. All fysisk sykdom, lidelse og plagene oppstår internt i gapet mellom ego matrisen og sjel, i det rommet der vi ikke anerkjenner ånden som vår livskraft. 

Det kommer et tidspunkt i livet der noe tar over, og vi er i en tilstand som er utenfor alt, og hvor synkronitet og superflyt fører oss fra øyeblikk til øyeblikk. Dette fører oss utover vår egen oppfatning, utover våre sanser, inn i vibrasjonen av våre celler innenfor vår DNA. Alt er sammenvevd med alt annet. Alt danser i synkroni med seg selv. Det inviterer oss til å motta universet gjennom vårt daglige liv og til å stole på det.

"Det er ikke nødvendig å tro for å oppnå en utvidet dimensjonal eksistens. På et bestemt dimensjonsnivå begynner vi å føle enhet."

Når vi har overgitt oss til å være en Universell Kilde-Skaper, er vi ikke lenger et enkelt individ. Vi er en del av en hel harmoni, som er en omfavnende kraftfull forståelse av alt. Ingenting er adskilt fra oss, og vi er foreningen av ALT. Vi vet at essensen av oss er denne uendelige Storheten fra kilden og Universet. Det spiller ingen rolle om vi føler smerte eller ser vår individuelle selv som stadig trenger å forstå hva som har skjer med oss. Vi er Visdommen, Kunnskapen fra Kilden og ENHET, og når vi snakke og tenke som Kilde-Skaper, handler vi fra dette stedet. Vi opplever at Livet ALLTID leverer NØYAKTIG det vi trenger, og at hver opplevelse er perfekt.

Det er en sanseopplevelse av helhet og ENHET hvor vi føler at vi har berørt noe vi ressonerer med på et spesifikt nivå, som er annerledes enn den vanlige personligheten. Vi husker følelsen av TILLIT. Det er en frekvens og en tilstand hvor alt er annerledes enn den normale frekvensen av virkeligheten. Vi har endret vår konseptuelle forståelse hvor vi utstråler vårt vesen av letthet, kraft og Grace. Vi gir oss selv denne opplevelsen som Universell Kilde-Skaper fordi det er ingen forskjell mellom oss og andre kilder. Vi er åpne for det faktum at vi ikke bare er et menneskelig enkeltindivid, men vi er en STOR – VID forståelse av intelligens. Denne INTELLIGENSEN er mer enn det fysiske og det ikke-fysiske, og den trenger seg inn i alt som kan konseptualiseres av Hvem vi er og hvem vi anser oss selv å være. Vi er ALT og vi er ingenting. Det er alt og ingenting på samme tid. Uansett hva vi forestiller oss, så er vi et våkent vesen av Kilde-Skaper kraft.

Dette er vårt HJEM, det er vår opprinnelige uskyld som fører oss utover vår oppfatning, utover våre sanser og inn i vibrasjonen av vårt DNA i cellene. Vi er HJEMME, og vi VET at vi er HJEMME. Innvendig har all leting kommet til en slutt fordi vi husker HVEM VI ER, vi husker at vi er koblet sammen, og vi orienterer bevisstheten vår på en måte som gir oss trøst, fred, klarhet og sinnsro. Det er ingen separasjon i vår eksistens der alt er viklet inn i alt annet, og vi føler og lever fra denne tilknytningen og enhet av vår essens. Det er vårt hjem, det er vår opprinnelige uskyld, der alt liv blomstrer. Vi påvirker alle, alt i Verden og i Hele Universet når vi lever som denne Universelle Kilde-Skaperen – som en singularitet av vår kildestorhet.