Virkelighetens 5 Paradigmer

Virkelighets paradigmer gir oss ulike perspektiver og oppfatninger av akkurat det samme fenomenet, der ordet paradigme betyr ‘å vise’ eller ‘mønster’. Hvert paradigme er måter vi skaper våre liv fra, og det beskriver menneskets programmering med tanker, tro, følelser, språk og vår indre verden. Det kollektive paradigmet er et delt sett av forståelser, begreper, tolkninger og tro som deles av en stor samfunnsmessig gruppe. Det gir oss en samstemt måte å tenke på i forhold til verden og opplevelser. Et eksempel på et paradigme er når flertallet av mennesker på jorden aksepterer synspunktet om at jordens kosmologi er en flat skive med oppvendte kanter.

Paradigmene vi lever og styrer fra, skaper vår virkelighet. Når vi er oppmerksomme på vårt indre domene gir dette oss en forståelse for hvorfor livene våre utvikler seg slik de gjør. Den største endringen mellom hvert av de fem paradigme er vibrasjons- og frekvens-nivået. I det første paradigmet er det mindre energi som strømmer gjennom oss, mens vår væren er fylt med høyfrekvent vibrasjon og mye lys i det femte paradigmet.  Når vi bringer inn mer lys i enhver situasjon, vil virkeligheten endre seg for oss, der vi ser opplevelsen med helt nye øyne og fra et mer helhetlig perspektiv.

Det som gjør en realitet til en realitet er at vi tror på det, vi skaper det og har det som en del av vår bevissthet. Gjennom bevissthet skaper vi våre livsopplevelser og manifesterer vår realitet. Når mange nok tror på noe, sier vi at det er en realitet fordi det er det vi ser i verden. Det vi egentlig gjør, er at vi skaper det vi tror på og sier etterpå at det er en realitet. Det er en realitet fordi vi selv har skapt det. Vi skaper ekkokammer av realiteter der informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe eller tradisjon.”

Ann-Peggy 💛 Divine.

Virkelighetens FEM Paradigmer er;

 1. I det første paradigmet er vi stort sett bare i hodet vårt, og relaterer til de menneskelige konstruksjonene og verden rundt oss. Vi kaller dette normal mennesket.
 • Vi opplever dette som å være offer i eget liv der vi er sammentrukket og utmattet.
 • Vi lever fra vårt ubevisste sinn som har emosjonelle reaksjoner fra skriptene som er programmert i tankene våre.
 • Vi lever hovedsakelig i de gamle sosiale rammene i samfunnet, og programmeringen vi mottok fra barndommen og utdanningssystemene.
 • Vi følger regler, metoder, vitenskapelig dokumenterte bevis, vestlig farmasøytisk profitt industri, en hierarkisk måte å tenke på, der vi er lojale mot eksterne systemer som er programmert med begrensninger og utilstrekkeligheter, og med manipulasjoner som blir dekket over gjennom masker og fasader.
 • Vi overtales inn i bestemte måter å tenke på der vi følger hierarkistrukturen med maktovergrep og maktesløshet.
 • Vi bruker mesteparten av vår energi og kreativitet på eksterne krefter, der vi føler oss som offer for omstendighetene, lever med kontroll, fiksering og analysering. Vi blir ofre av informasjonsstrømmen, der vi adlyder alle strukturer og propaganda.
 • Språket vårt er begrenset til ord-etiketter, boks-tenking og diagnoser av livet.
 • Vi forholder oss til press og tvang, hvor vi må få jobben gjort, og der vi nesten fungerer som robåter og maskiner.
 • Sinnet vårt er programmert og tilpasset sosiale regler og lovene samfunnet promoterer. Vi forholder oss kun til den fysiske verden og fysisk materie, der personlige mål med fortjeneste og ekstern suksess er vår målestokk.
 • Når vi begynner å utfordre disse lovene og reglene, beveger vi oss til paradigme 2.
 1. I dette paradigmet begynner vi å åpne hodet og hjertet vårt, hvor vi blir mykere, vennligere, mer empatisk, og ikke bare hode styrt.
 • Vi kan påbegynne vår åndelige reise og åpne opp for en verden vi selv kan velge.
 • Empater lever vanligvis i det andre paradigmet hvor de er mer opptatt av den usynlige verden av egne og andres følelser. Vi er nå mer emosjonelt ansvarlige enn i det første paradigmet.
 • Vi er mer i kontakt med følelsene våre og opplever gjennombrudd mens vi endrer oss fra våre hode-programmerte skrifter til en mer helhetlig tilstand av være.
 • Personlig vekst blir viktig, der vi begynner å oppdage nye måter å møte verden på. Vi hjelper andre med vekst og helbredelse gjennom læring og forståelse av konsepter.
 • Vi kommer i forbindelse med observatøren i eget liv, og får en liten åndelig åpning som begynner å stille spørsmål ved hierarkiske konstruksjoner.
 • Vi begynner å bli mer oppmerksomme der vi utvikler bevisstheten og vår energisensitive væren.
 1. I det tredje paradigmet åpner vi kjernen av vårt indre univers og begynner å endre og ekspanderer genialiteter og skaperkraft i oss selv og andre.
 • Vi blir mer helhetlige og ser de store mulighetene for hva som kan skapes, der vi ønsker å gjøre en forskjell i verden fordi vi ser forbi det vanlige, det normale og forventningene som omgir oss.
 • Hensikt og mening er viktig i livet fordi vi har blitt dynamiske, kreative visjonærer i kontakt med våre høyere selv.
 • Tradisjonelle mål betyr mindre, da perspektivet dreier seg mer om helhet og hva vi kan bringe inn i livene. Vi opplever ofte dette paradigmet som visjonærer fordi vi opererer fra et mer helhetlig perspektiv.
 • Vi ser mange symptomer og ubalanser i menneskers helse når vi lever fra det første til tredje paradigmet. Vestlig farmasøytisk medisin opererer i paradigme 1-3 der vi gjør det andre har gjort og kopierer andres sannhet og meninger.
 • Vi prøver å gjøre det samme som alle andre. Vi kopierer andre og engasjerer oss i ting som allerede er skapt.

“Jo mer helhetlige vi blir, jo mer ser vi at realiteten med stor R, ikke er noe annet enn forskjellige begreper om den samme dypeste sannheten.”

Ann-Peggy 💛 Divine.

 1. Vi lever i et utvidet felt gjennom vårt høyere selv og universet. Vi er transformative og hjelper mennesker fra problemer til potensiale.
 • Vi opererer i en konstant strøm av bevegelse, resonans og transformasjon, der vi stadig er mer koblet til universet. Vi søker det Større.
 • Vi har blitt mer av vårt helhetlige vesen, som vi påkaller med å leve fra vår storhet.
 • Vi lever i Universets utvidede feltet der vi føler oss koblet til alt og alle.
 • Vi lever transformative liv der vi uttrykker vår fulle helhet som beveger seg gjennom våre fysiske kropper med høy energi.
 • Vi arbeider med frekvens, vibrasjon og energi samt den ikke-fysiske verden, fusjonerer det med den fysiske verden og har nesten ingen emosjonell reaksjon på eksterne forhold.
 • Livet vårt er i superflyt i det fjerde og femte paradigmet, der vi vet at vi er projeksjon av vår egen energi og essens.
 • Vi er like mye i den abstrakte verden som i fysiske formen i det fjerde og femte paradigmet.
 1. I det femte paradigmet opererer vi i et sammenkoblet felt av all bevissthet med tilgang til uendelig energi og skapelse, utenfor tid og rom. Vi er kvanteutvikling som utstråler kilde-universell kraft, og er skaperen og skapelsen samtidig. Ingenting skiller oss.
 • Vi skaper verden vi ønsker å leve i, der vi er grenseløse og uendelige som Jeg ER samskaper av livet med superflyt og letthet.
 • Vi er kilden til muligheter og uendelig skapelse fordi vår essens er alkymistisk, transformatorisk og transcendental.
 • Vi er koblet til alt og har tilgang til alt liv, og er DEN som får ting til å skje mens vi samskaper med universet og all bevissthet.
 • Vi er samskapere av livet som sørger for at ting skjer på alle nivåer. Vi har god fantasi og lar den guddommelige og uendelige intelligensen strømme gjennom oss.
 • Vi er rikdommen av alt liv og ser alt som vakkert, kraftfullt og herlig.
 • Vi bistår ikke andre med statisk fasthet fordi vi vitner, anerkjenner og samskaper fra det holistiske feltet der alt er kildekraft av superflyt.
 • Vi samskaper bevegelse i universet fra vår opprinnelse av kraft, hellig geometri, anerkjennelse, mestring og skjønnhet.
 • Vi opererer som Skaperen og Skapelsen samtidig, og lar guddommelige uendelige kilden intelligens uttrykke seg og strømme gjennom oss.
 • Vi er superflyt, åpen og vet hvem og hva vi er, der alt allerede har skjedd. Vårt liv er oppfylt, der vi lar den guddommelige kraften strømme gjennom oss.
 • Vi er JEG ER med og uten form evig.