Brev fra år 2222.

Hallo 2024 fra år 2222.

Verden gikk inn i sjelens mørke natt – en periode med transformasjon og innvielse av det nye mennesket og den nye jorden – da det lille koronaviruset påvirket menneskeheten dypt i årene 2019/2020. De dype overlevelsesinstinktene og frykten som var forankret i menneskeheten ble utløst, noe som førte til at de fleste land implementerte samfunnsmessige nedstengninger. Mens koronaviruset viste seg å være dødelig for noen, katalyserte det et betydelig skifte fra det gamle paradigmet til det nye bevissthetsparadigmet som definerer eksistensen i 2222. Denne aktiveringen påvirket menneskers lyskropper og høyere essens, noe som førte til krystallisering og transformasjon av kollektiv bevissthet.

Etter covid-19 invaderte Russland Ukraina, og kastet folk ut i pågående dype kriser. Menneskelig programmering, har fra det 1. århundre til det 21. århundre, i stor grad blitt formet av arvelige forfedremønstre som “slave av frykt” eller bundet opp i evigvarende kamper, som stammer fra århundrer med kriger og konflikter. Fram til det 21. århundre dominerte nasjonalisme og lojalitet til fedrelandet i de fleste land. Fra tidlig barndom ble folk indoktrinert til å være patriotiske, og så ofte på det ukjente eller det fremmede som fienden. Fiender ble utpekt basert på forskjeller i land (nasjonaliteter), religioner, hudfarger, kulturer, politiske grupper, menneskeraser, meninger og ulike manifestasjoner av fremmedfrykt.

Da informasjonsalderen og den digitale revolusjonen akselererte på slutten av det nittende århundre, levde folk med betydelig uvitenhet og begrenset egoprogrammering. Ankomsten av koronaviruset markerte en kollektiv og etterlengtet timeout, og ga folk muligheten til å revurdere livene sine og våkne til en utvidet forståelse av virkelighet.

Det er utfordrende for oss å forstå at mennesker har fungert som roboter i århundrer, og gitt tillit til ekstern programmering over deres indre essens og intuisjon. Folk har vært fremmedgjort fra seg selv, uten å vite hvem de virkelig er. Når vi lever et oppvåknet liv, som vi gjør i 2222, er det vanskelig å forstå graden av menneskelig søvngjengeri – blottet for følelser og sann visdom – på grunn av iboende  og oppbundet traumer og frykt. Det er forbløffende å tenke på at menneskeheten har vært så grundig indoktrinert at de ikke stolte på sin egen medfødte og sannferdige essens.

I 2222 har flertallet av menneskeheten aktivert sin lyskropp og forstår at alt liv er en projeksjon fra vårt høyere selv. Fred og ro begynner med et stille sinnet og et sannferdig hjerte. Vi avstår fra å skade våre egne brødre, søstre eller vår utvidede menneskelige familie som vi er avhengige av. Vår livsstil stemmer overens med UBUNTU-filosofien, og legger vekt på sammenhengen mellom alle sjeler og alt som omgir oss. UBUNTU understreker viktigheten av fellesskap, menneskelige forbindelser, og språket og dydene fra sjelen.

I år 2222 er vi klar over at vi er kildeskapere, som aktivt deltar i opplevelsen av våre egne liv. Det er en dyp forståelse av at enhver mental konstruksjon eller tro er en del av vår egen skapelse. I erkjennelsen av å la seg overtales inn andres konstruksjoner vil vår personlige virkelighet formes, der vi har lært å leve som bevisste kildeskapere. Vi anerkjenner at vi har valgt å være på Jorden i denne spesielle perioden og vi vet at våre gaver og talenter bidrar til å skape den skjønnheten som strømmer fra vår kilde design.

Vi har vært vitne til en nesten fullstendige fraværet av sykdom og omgivelsessykdommer ved å leve i samsvar med vår essens og kilde design. Denne bevisstheten og tilsiktede levemåten skaper en harmonisk forbindelse mellom menneskeheten og Moder Jord, og fremmer en medskapende prosess som beriker verden med skjønnheten fra vår kollektive kilde design.

Den betydelige epidemien av mentale og kroniske sykdommer, betegnet som omgivelsesssykdommer i deres århundre, har nesten forsvunnet i vårt århundre. Dere forsto omsider at de fleste sykdommene var en invitasjon og oppvekker til å forandre seg til deres flerdimensjonale væren. Videre ser vi helseutfordringer som en kollektiv innsats og en invitasjon til større grupper og habitater for introspektivt undersøker av deres kreasjoner og manifestasjoner. Vår eksistens er harmonisk sammenvevd med et sunt miljø når vi engasjerer oss i samskaping med alle levende vesener på jorden. Vi kommuniserer med planteriket, dyreriket, mineralriket, soppriket, andre planeter/stjerner, ånderiket og utenomjordiske vesener. Våre relasjoner strekker seg til hva vi ønsker å oppleve på dette spillerommet av Moder Jord.

Vi vet at utforskning av eksistensen, bevissthet og ultimate virkeligheter gjennom ulike filosofiske perspektiver er en kompleks og mangesidig innsats. For eksempel har vi integrert ulike perspektiver fra metafysisk realisme, idealisme, materialisme, dualisme, panpsykisme, eksistensialisme, fenomenologi, østlige filosofier, prosessfilosofi, analytisk sinnsfilosofi, kvantefysikk /vitenskap og mer. Alle disse filosofiske synspunktene representerer en liten brøkdel av de ulike måtene vi som mennesker har kjempet med spørsmålet om eksistens. Denne utforskningen fortsetter å utvikle seg, med nye ideer og innsikt som former vår forståelse av virkelighetens grunnleggende natur.

Å oppnå en helhetlig forståelse krever at vi fletter sammen forskjellige fenomener på jorden og i universet. Å forklare ulike sykluser på Moder Jord og i universet innebærer å forstå de grunnleggende prosessene og interaksjonene som styrer oss. Noen av nøkkelsyklusene inkluderer:

Jordens sykluser

 1. Vann-syklusen, også kjent som hydrologisk syklus, beskriver den kontinuerlige bevegelsen av vann på, over og under jordoverflaten. Den involverer prosesser som fordamping, kondensasjon, nedbør, infiltrasjon, avrenning og transpirasjon.
 2. Karbon-syklusen er sirkulasjonen og transformasjonen av karbon blant levende organismer, atmosfæren, havene, jorden og geologiske formasjoner. Den inkluderer prosesser som fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning av fossile brensler.
 3. Nitrogen-syklusen innebærer transformasjon av nitrogen mellom ulike former i atmosfæren, jordsmonnet og levende organismer. Nøkkelprosesser inkluderer nitrogenfiksering, nitrifikasjon, assimilering, ammonifisering og denitrifikasjon.
 4. Berg-syklusen beskriver prosessene der bergarter transformeres fra en type til en annen over geologisk tid. Den inkluderer prosesser som forvitring, erosjon, sedimentering, kompaktering og litifikasjon.
 5. Livs-sykluser representerer stadiene av utvikling og vekst av levende organismer. Dette inkluderer fødsel, vekst, reproduksjon og død. Livssyklusen til ulike organismer varierer bredt.

Himmelske sykluser:

 1. Dag-natt-syklusen på jorden skyldes jordens rotasjon om sin akse. Det tar omtrent 24 timer for jorden å fullføre én rotasjon, noe som resulterer i veksling mellom perioder med dagslys og mørke.
 2. Årstids-syklus skyldes hellingen til jordens akse mens den går i bane rundt solen. Denne hellingen fører til variasjoner i vinkelen og varigheten av sollys mottatt på ulike breddegrader, noe som fører til de fire årstidene: vår, sommer, høst og vinter.
 3. Måne-syklusen, eller månefasene, skyldes de skiftende posisjonene til jorden, månen og solen. Det tar omtrent 29,5 dager for månen å fullføre et omløp rundt jorden, noe som fører til faser som nymåne, skjærende, første kvartal, fullmåne og siste kvartal.
 4. Sol-syklusen refererer til den omtrent 11-årige syklusen av solens aktivitet, som omfatter endringer i antall solflekker, solstormer og solstråling. Denne syklusen påvirkes av solens magnetiske aktivitet.
 5. Galaktiske sykluser involverer fenomener på galakseskalaer. For eksempel kan spiralgalakser som Melkeveien vise roterende sykluser i armene, og det er større kosmiske sykluser knyttet til strukturen og utviklingen av galakser innenfor universet.

Å forstå disse syklusene innebærer prinsipper fra fysikk, kjemi, biologi, astronomi og alkymi, og avdekker de dynamiske prosessene som skjer på jorden og i det større universet. Vårt univers har alltid vært i en tilstand av utvikling, og fremskritt innen teknologi og observasjonsteknikker har gitt mer nøyaktige prognoser. Kosmosets enorme omfang og kompleksitet gjør det til et fascinerende emne. Vi ønsker å fremheve noen aspekter på grunn av universets enorme, mangfoldige og intrikate natur. Flere aspekter opererer på skalaer og dimensjoner som ikke bruker de samme språkene eller termene som hverandre.

 1. Skala og Størrelse: Universet er uendelig stort og spenner over ufattelige avstander. Galakser og byggesteinene til kosmos kan inneholde milliarder eller til og med billioner av stjerner. Utover galaksene er det store kosmiske strukturer som galakseklynger og superklynger, som skaper et kosmisk nettverk som strekker seg over det observerbare universet.
 2. Mangfold av Himmellegemer: Stjerner viser variasjoner i størrelse, farge, temperatur og alder. Noen kulminerer sin eksistens i spektakulære hendelser som supernovaer. Planeter, måner, asteroider, kometer og andre himmellegemer kretser rundt stjerner i solsystemet. Hver av disse objektene har sine unike egenskaper.
 3. Mørk Materie og Mørk Energi: Majoriteten av materien i universet består av mørk materie, som ikke sender ut, absorberer eller reflekterer lys. Dens tilstedeværelse kan sluttes gjennom dens gravitasjonseffekter. Mørk energi, er blant annet ansvarlig for den akselererte utvidelsen av universet.
 4. Galaksenes kompleksitet: Galakser manifesterer seg i ulike former og størrelser, inkludert spiral, elliptisk og uregelmessig. Innenfor galaksene finnes det en mangfoldig populasjon av stjerner, gass, støv, og i flere tilfeller massive sorte hull i sentrum.
 5. Kvanteverdenen: Kvanteverdenen er et univers utenfor tid og rom, tilgjengelig utover en subatomisk størrelse. Kvantefysikk handler om subatomiske partikler, som er byggesteinene til all materie. Vi eksisterer allerede i en kvanteverden. På de minste skalaene introduserer kvanteverdenen kompleksitet gjennom prinsipper som superposisjon og tilknytning.
 6. Relativitet og Romtid: Relativitet beskriver hvordan tyngdekraften virker på kosmiske skalaer og introduserer konseptet om forvrengt romtid.
 7. Kosmisk Mikrobølgebakgrunn: CMB er ettergløden av Big Bang som gir oss et øyeblikksbilde av universets tidlige øyeblikk. Å studere dette, hjelper oss med å forstå de tidlige forholdene og evolusjonen av kosmos.
 8. Universets Utvikling: Universet gjennomgår kontinuerlige endringer fra den raske utvidelsen i de tidlige øyeblikkene til dannelse av galakser, stjerner og planeter.
 9. Tverrfaglig Natur av Kosmologi: Å forstå kosmos krever kunnskap fra ulike vitenskapelige disipliner.
 10. Begrensninger i Forståelse: Til tross for fremskritt i teknologi og observasjonelle verktøy er det fortsatt mange aspekter ved kosmos som forblir ukjente. Mennesker er i en konstant prosess med å utvikle vår forståelse av universet mens vi utvikler oss. Mennesker besitter Kilde-bevisstheten for å gjenskape og heve sin virkelighet og eksistens på jorden og andre planeter.

Fra ulike paradigmer, perspektiver og helhetlige filosofier har vi lært at samarbeid og åpenhet (et åpent sinn og hjerte) for forskjellige synspunkter er avgjørende for vår egen overlevelse. Ved å leve som flerdimensjonale vesener bringer hver av oss inn deler av helheten som vi representerer i vårt samskapende hologram. Selv Plato, rundt 400 f.Kr., hadde innsikt i vår holografiske tilværelse i kosmos, da han skrev:

“Mennesket er en liten verden (mikrokosmos). For, akkurat som Helheten, besitter han både sinn og fornuft, både en guddommelig og en dødelig kropp. Han er også delt opp i samsvar med universet. Det er av denne grunn, vet du, at noen pleier å si at hans bevissthet samsvarer med naturen til de faste stjernene, hans fornuft i sin kontemplative aspekt med Saturn og i sin sosiale aspekt med Jupiter, (og) når det gjelder hans irrasjonelle del, samsvarer den lidenskapelige naturen med Mars, den veltalende med Merkur, den appetittlige med Venus, den følsomme med Solen og den vegetative med Månen.”

I 2222 har de fleste homo sapiens integrert et feminint språk der ord ofte har ulike og motstridende betydninger i ulike sammenhenger. Det feminine språket omfavner helheten, der for eksempel ordet “styrke” fra ett perspektiv kan oppfattes som “svakhet” fra et annet synspunkt. Det feminine innehar helheten og er fødestedet kjent ved ulike navn som tomrommet, livmoren, Kilden, Universet, Tao, Gud, Shakti, Tara, naturlig intelligens, Den høyeste guddommelige kosmiske moren, Den guddommelige matrisen, Kosmisk singularitet, og mange flere mentale konstruksjoner. Vi forstår at alle disse ordene har som mål å formidle essensen av det frie og formløse feltet som ikke har noen konkret retning eller agenda. Disse konseptene uttrykker den samme virkeligheten, forankret i forskjellige tankesett.

Velkommen til 2222! Det er en gledelig anledning da vi har lyktes i å skape himmelen på jorden. Å leve et våknet liv og delta i samskapelsen av vår Kilde på denne vakre og fantastiske planeten, Moder Jord, er virkelig gledelig. JA – Vi klarte det!